İstanbul'un Trans evi

29 Haziran 2015 Pazartesi, 13:12
İstanbul LGBTI Dayanışma Derneği, ilk adım olarak barınma, sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda yardıma ihtiyaç duyan Trans bireylere güvenli bir alan açma amacıyla 2012 yılında Trans Misafirhanesi'ni kurmuştur...
İstanbul LGBTI Dayanışma Derneği, ilk adım olarak barınma, sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda yardıma ihtiyaç duyan Trans bireylere güvenli bir alan açma amacıyla 2012 yılında Trans Misafirhanesi'ni kurmuştur...
Misafirhane, son bir buçuk yıldır, bireysel destekler ve sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılmaktadır...
Misafirhane, son bir buçuk yıldır, bireysel destekler ve sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılmaktadır...
Devlet yardımı olmaksızın bir dayanışma evi, bir misafirhane kurulmuş durumda...
Devlet yardımı olmaksızın bir dayanışma evi, bir misafirhane kurulmuş durumda...
 İşte fotoğraf sanatçısı Ömer Tevfik Erten'in gidip ziyaret ettiği bu Trans evinden çarpıcı kareler...
İşte fotoğraf sanatçısı Ömer Tevfik Erten'in gidip ziyaret ettiği bu Trans evinden çarpıcı kareler...
Bu zamana kadar şiddete maruz kalan ve barınma hakkından mahrum bırakılan 27 Trans kadın dönüşümlü olarak, ayrılmaya hazır olduklarını düşündükleri ana dek misafirhanede beraber yaşamış...
Bu zamana kadar şiddete maruz kalan ve barınma hakkından mahrum bırakılan 27 Trans kadın dönüşümlü olarak, ayrılmaya hazır olduklarını düşündükleri ana dek misafirhanede beraber yaşamış...
Bu kapsamda Ömer Tevfik tarafından hazırlanan Trans Evi Fotoğraf Sergisi, Trans Misafirhanesi ve misafirlerinin görsellerinden oluşan bu seçkiyle, bir yandan nefret suçlarına karşı mücadelede, şiddeti deneyimleyenleri kurbanlaştırmayan ve aynılaştırmayan bir söylem kullanmanın önemine değinirken, bir yandan da bizleri karşılayan yeni tartışma konularına alan açmayı amaçlamaktadır...
Bu kapsamda Ömer Tevfik tarafından hazırlanan Trans Evi Fotoğraf Sergisi, Trans Misafirhanesi ve misafirlerinin görsellerinden oluşan bu seçkiyle, bir yandan nefret suçlarına karşı mücadelede, şiddeti deneyimleyenleri kurbanlaştırmayan ve aynılaştırmayan bir söylem kullanmanın önemine değinirken, bir yandan da bizleri karşılayan yeni tartışma konularına alan açmayı amaçlamaktadır...
Trans Evi Fotoğraf Sergisi, dışlayıcı sosyal ve politik yapı içerisinde trans bireylerin geliştirdikleri direnç mekanizmaları üzerine bu tartışma alanını açarken, alternatif barınma alanlarının sağlanabilmesinin mümkün olabildiğini ve bu alanların ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır...
Trans Evi Fotoğraf Sergisi, dışlayıcı sosyal ve politik yapı içerisinde trans bireylerin geliştirdikleri direnç mekanizmaları üzerine bu tartışma alanını açarken, alternatif barınma alanlarının sağlanabilmesinin mümkün olabildiğini ve bu alanların ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır...