90 yıllık hak, radyasyon komiteleri ve başhekimlerin inisiyatifine bırakılacak

20 bin radyoloji çalışanını ilgilendiren “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müessesleri Hakkında Nizamnamesi” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla kaldırıldı. Yerine “Radyoloji hizmetleri yönetmeliği” hazırlandığı iddia edildi.

30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00
90 yıllık hak, radyasyon komiteleri ve başhekimlerin inisiyatifine bırakılacak
Abone Ol google-news

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Başkanı Heybet Aslanoğlu, yönetmeliğin taslak metninde radyoloji çalışanlarının her yıl 1 ay kullandığı şua, yani sağlık izninin gasp edileceğini belirtti.

Aslanoğlu, “Yeni yönetmelik taslağında şua izni kullanılması radyoloji komitelerine ve başhekimlerin inisiyatifine bırakılmış. Sağlık izni kanunen verilen haktır. Hükümet 90 yıldır kullandığımız hakkı bir gece yarısı operasyonu ile elimizden almaya çalışıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. İzinlerin kaldırılması özel hastane sahiplerine, sermayedarlara ve şehir hastanelerini işleten taşeron firmalara hizmet etmekten başka bir şey değildir” dedi. 

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlandığı belirtilen “Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği”nin taslak metnine ulaştığını anlatan Aslanoğlu, “Korktuğumuz başımıza geldi” dedi. Yeni yönetmelik taslağının şua izni kullanımı ile ilgili çok ciddi kısıtlamalar getirdiğini anlatan Aslanoğlu, taslakta eğitim ve araştırma hastanelerinde şua izni kullanım yetkisinin kurulacak “radyasyon güvenlik komiteleri”ne verildiğini anımsatarak “Radyasyon güvenlik komiteleri kişinin çalışma yerini, süresini, çekim sayısını en önemlisi dozimetre sonuçlarını değerlendirerek şua izni kullanıp kullanmayacağına karar verecek. Radyasyon güvenlik komitesi yoksa da yetki başhekimlere verilecek. Şeffaf ve adil olmayan bir durum. Şua izni kâğıt üzerinde kalkmasa da fiilen tamamen kalkmış olacak” diye konuştu.