CHP'den 'Ankara'nın silikon Vadisi' teklifi

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, "Sincan’dan başlayan Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan’a kadar uzayan bir plan bölgesi, ormanlık ve yeşil bir bant içinde 3 etaplı “ekolojik ve kırsal odaklı ” Kalkınma Vadisi ilan edilmelidir." dedi.

17 Haziran 2018 Pazar, 11:35
Abone Ol google-news

Nihat Yeşil, “Sincan’dan başlayan Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan’a kadar uzayan bir plan bölgesi, ormanlık ve yeşil bir bant içinde 3 etaplı ‘ekolojik ve kırsal odaklı’ Kalkınma Vadisi ilan edilmelidir.” dedi.

 Yeşil, bu koridorun tek elden bir proje idaresi ile yürütülmesi durumunda yaşanacak değişimi ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

 Nihat Yeşil’in adım adım projelendirdiği değişim planı şöyle:

 a) Başta katma değeri yüksek, ileri teknoloji ve çevresel kirlilik düzeyi düşük sanayi tipleri, Teknokent /ar-ge faaliyetleri, Yenilikçi sektöre destek,

 b) Kırsal sanayi, Ekolojik Tarım ve Hayvancılık sektörü (arıcılık,ipek börekçiliği ve meyvecilik)

 c) Rekreasyon alanları ve bölge parkları ile Kırsal turizm ve Doğa sporları merkezi olarak entegre ve bütüncü bir kalkınma projesi kapsamında; Ankara kent bütünü içinde özel bir proje alanı ilan edilerek, plansız konut baskısı denetim altına alınmalıdır.

 d) Banliyö seferleri ve ray otobüs ulaşımı ile Ankara kenti ile ilişkisi ve erişebilirliği artırılmalıdır.

 e) Yenilenebilir Enerji (rüzgar ve güneş) merkezi.

 f) Kırsala Yenilikçi Teknolojiler merkezi.

 g) Kırsal yerleşme merkezleri özelinde fonksiyonel çekim bölgeleri ve yerinde kalkınmacı istihdam ve kırsal mimariye uygun konut gelişme alanları yaratarak,

 h) Kırsal Kalkınma Temelli Nallıhan Kırsal Turizm Projesi” ve Türkiye Çevre Vakfı “Doğa Yürüyüş Parkurları Belirlenmesi ve İyileştirilmesi Projeleri, botanik bahçeleri, sağlık turizmi vb. gibi alt başlıkları altında yerleşkeler Kurularak; “YEŞİL KALKINMA” teması altında teşvikler devreye sokularak istihdamın artırılması ile; Ankara’nın Kuzey batı koridoru, Ankara’nın kapısı haline gelmelidir.

BU KUŞAKTA, RANTSAL YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliğiyle Nallıhan’da kurulacak termik santrali TBMM gündemine taşıdı.

 Kurulacak santralin bölgede çok büyük bir alanı kül ve zararlı maddeye boğacağı yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını soran Yeşil “İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantılarında santralin yaratacağı uçucu ve yatak külün Kuş Cenneti’ne ve Uluköy’e yönelik olumsuz etkileri değerlendirilmiş midir? Kurulacak santralin insan sağlığına, tarım ürünlerine, ormanlara, doğal dengeye vereceği zararlar konusunda yaptırılan etki analizi var mıdır?” sorularını yöneltti.

 Diğer yandan; Ankara’nın Beypazarı ve Nallıhan İlçelerinde kurulacak hidroelektrik santralinin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırıldı.

 Bakanlar Kurulu, Ankara ili, Beypazarı ilçesi Dudaş mahallesindeki bazı araziler ile Nallıhan ilçesine bağlı Gökçeöz ve Karaköy mahallelerindeki bazı araziler üzerinde tesis edilecek HES enerji santralinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Bakanlar kurulu kararı ile aceleyle kamulaştırılması kararı alınmıştı.

 "HES projeleri, termik santraller ve duyumlarını aldığımız Nallıhan Beypazarı ve Nihalıkçık üçgeninde  kurulması düşünülen nükleer santral ile "Enerji Yolu" olacak ve yaşanılmaz bir yer haline getirilmesine karşı, İpek Yolu ilçelerimiz için göreve hazırız" diyen CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, İpek yolu yerleşimleri için kafasındaki projeleri özetle şu şekilde açıokladı:

· Nallıhan-Beypazarı- Ayaş -Sincan- Kayaş ipek yolu Turizm – Doğa ve Banliyö ulaşım Koridoru

 İpek yolu üzerinde bulunan ve tarihi geçiş yolu ve konaklama hattını oluşturan hat; Ankara Kentinin kuzey batı yeşil omurgasını oluşturacaktır.

 Böylelikle nefes alınacak kente bir rüzgâr koridoru olabilir. Ankara kent bütünü dört bir yandan konut işgali ile sarmalanmış, özellikle batı koridoru Eskişehir yolu kısmı ise, taşıma kapasitesini aşmıştır.

 ALT MERKEZ VE BANLİYÖ ULAŞIMI

 Ankara kent içi ulaşımının belkemiğini oluşturan ve kenti doğu batı ekseninde birbirine bağlayıp ortada Ankara Merkez Gar olmak üzere doğuda Kayaş’a, batıda Sincan’a kadar uzanan banliyö hattı hizmet veriyor.

 36 km uzunluğundaki banliyö hattında doğu tarafında 13, batı tarafında 15 olmak üzere toplam 28 istasyon bulunuyor. TCDD’nin Başkent ray Projesi kapsamında modernize ederek yolcu treni, hızlı tren ve banliyö treni yoğunluklarını kaldırmak üzere bazı noktalarda hat sayısı 6'ya çıkarken bazı noktalarda 4 ve 5 hatlı olacak şekilde düzenlenmesi düşünceleri bulunuyor. Hızlı Tren kapsamında Sincan-Esenkent arası da hizmete alındı.

 Ayaş Tüneli ile bilinen Sürat Demiryolu Hattının bir kısmının da kullanılması anlamına geliyor.

 Toplam 20-25 km’lik kısım ray döşenerek kısmi bir işletme düşünülebilir. Banliyö hattı Kayaş-Sincan-Ayaş şeklinde işletilmesi mümkün olabilir.

 Ayaş 25.000 nüfuslu bir ilçe. Köylerden Ayaş’a günlük seferlerle yolcu taşınıp tren yolu ile Ankara’ya taşımacılık yapılabilir.

 Ayrıca, Ayaş- Nallıhan ve Beypazarı ilçeleri üçgeninde oluşturulacak, “ göç emici yeni cazibe alt merkezleri” ile Ankara’nın genişlemesi bu yöne doğru ilerletilebilir. Bunun için toplu konut bölgeleri, sanayi bölgeleri ile kendi kendine yeterli yerel mimarili yaşam merkezleri oluşturulabilir. Banliyö hattı 2. etapta ise Nallıhan’a kadar ulaştırılabilir.

 Ankara – Sincan – Ayaş- Beypazarı – Nallıhan banliyö yolcu treni ve hafta içleri yük taşımacılığı bu yerlere kadar uzatılabilir.