Çöküşten çağdaş Cumhuriyet’e devrim!

A7 Kitap, Fethi Karaduman’ın kaleme aldığı, tarihin yönünü değiştiren Türk Devrimi’nin paradigmasının özeti niteliğindeki bir üçlemeyi okurlarla buluşturdu: Osmanlı Devleti’nin yok oluş sürecini açıklayan Çöküş, Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nı merkeze alan Devrim’in Yolu, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılanmasını anlatan Altın Yıllar.

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:04
Abone Ol google-news

Çöküş - Sevr'e Giden Ölüm Yolu / Fethi Karaduman / A7 Kitap / 384 s.

Osmanlı İmparatorluğu, 1300’lerin başında Anadolu’nun kuzeybatısında küçük bir beylikken, yaklaşık 200 yıl sonra üç anakaraya yayılan bir imparatorluğa dönüşmüş, fetihlerin azalması ve durmasıyla da önce duraklama sonra da gerileme sürecine girmiştir.

Çöküş, Osmanlı Devleti’nin özellikle 18. yüzyılda nasıl sömürgeleştiğini ve çöküşe geçtiğini, ekonomik bağlama öncelik vererek anlatmaktadır. Türk Devrimi’nin önderi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresi’nde (1923) şöyle belirtmiştir:

“Türk tarihi incelenecek olursa, bütün yükseliş ve çöküş nedenlerinin birer ekonomi meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Tarihimizi dolduran başarılar kadar yenilgiler de, kazançlar kadar kayıplar da o dönemlerdeki ekonomik durumla yakından ilgilidir.”

Kuşkusuz, Osmanlı Devleti de Türk tarihinin bir parçasıdır. Bu anlamda binlerce yıllık Türk tarihi içinde Osmanlı’nın yerini de siyasi hamasete kaçmadan, duygusallığa düşmeden, bilimsel tarihçiliğin ışığında incelemeli ve öğrenmeliyiz.

Bu anlamda Osmanlı Devleti’nin çöküşünü, neden-sonuç diyalektiğiyle, özellikle ekonomik açıdan bilimsel yöntemlerle incelemek, çözümlemek topluma tarih bilinci kazandıracak, günümüze ışık tutacak ve geleceğimizi aydınlatacaktır.

Böylece bin bir güçlükle can ve kan verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerde düştüğü sömürgeleşme ve çöküş sürecinin bir benzerini yaşamasına da dur denilebilecek, engel olunabilecektir.

Uluslar, tarihin tekerrür etmemesi için ondan ders almalı, tarihte yaşanan benzer yanlışlar yinelememeli, yalnızca bilimin ve aklın rehberliğinde ilerlemelidir.

Bu aydınlık yol, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’ne değil, ezilen bütün dünya uluslarına bugün de örnek olan Atatürk Devrimi’nin yoludur...

Devrim'in Yolu / Fethi Karaduman / A7 Kitap / 400 s.

Olağanüstü güç koşullarda, kısıtlı olanaklarla, yokluklar ve yoksunluklar içinde, dönemin “Düveli Muazzama” denilen emperyalist güçlerine karşı gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı, Başkomutan, Türk Devrimi’nin önderi Mustafa Kemal Atatürk tarafından büyük bir utkuyla sonuçlandırılmıştır.

Bu savaş salt dış düşmana karşı değil, içteki işbirlikçi hainlere karşı da verilmiştir. Başta İngiltere olmak üzere, emperyalist güçlerin desteklediği iç isyanlar, düzenli ordu oluşturmaya çalışırken bütün Anadolu’yu pıtrak gibi sarmıştır. Önce ayaklanmalar bastırılmış, daha sonra da işgalci düşmanla savaşılmıştır.

Bütün dünyada hayranlık uyandıran bu mucize, Türk ulusunun can ve kan vererek yarattığı, tarihe altın harflerle yazılan bir destandır.

Başta Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği genç kuşaklar olmak üzere her yaştan yurttaşın kurtuluşa, bağımsızlığa, özgürlüğe ve Türk Devrimi’ne giden yolu öğrenmesi, tarih bilinci kazanması yanında, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve korumak açısından da bir zorunluluktur.

Tarihsel olayları, süreç içindeki gelişmelerle birlikte, neden-sonuç ilişkileri kapsamında, iç, dış ve çevresel etkenleri de göz önüne alarak incelemek bilimsel bir yöntemdir. Her olayın dünü, bugünü ve yarını birbiriyle bağlantılıdır.

Bu anlamda Osmanlı Devleti’nin yok oluş sürecini açıklayan Çöküş, Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nı betimleyen Devrim’in Yolu, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılanmasını anlatan Altın Yıllar adı bu üç kitap, tarihin yönünü değiştiren Türk Devrimi’nin paradigmasının özetidir.

Altın Yıllar - Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin Yapılanması / Fethi Karaduman / A7 Kitap / 448 s.

Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nı utkuyla sonuçlandıran Türk ulusu, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve özgürlük temelinde yükselen çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılanmasını, Osmanlı Devleti’nden kalan borçları da üstlenerek -ve daha sonra bu borçların bütününü ödeyerek-, 15 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen ve bir uygarlık tasarımı olan Türk Devrimi, bilimin yol göstericiliğini esas alan Aydınlanma düşüncesini de içerir.

Tarihe Türk Devrimi olarak geçen süreç, Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını da kapsar.

Bu anlamda Altın Yıllar, tarihsel süreç içinde Türk Devrimi’nin oluşumunu ve gelişimi anlatmaktadır.

Türk Devrimi’nin önderi Mustafa Kemal Atatürk şöyle belirtir: “Türk Devrimi’nin anlamını ve önemini kavrayanlar, onu koruyacak gücü kendilerinde bulurlar.” Bu onurlu görev, Türk ulusunundur!