Cumhuriyet yerine ‘Yeni Osmanlıcılık’

Eğitim Sen, MEB'in yeni müfredat taslağını değerlendirdi.

17 Ocak 2017 Salı, 21:27
Abone Ol google-news

MEB’in açıkladığı yeni müfredatına ilişkin Eğitim Sen, eğitim programı içerisinden laik, demokratik ve bilimsel unsurların ayıklandığını belirterek “milli ve manevi değerler” adı altında ‘yeni Osmanlıcılık’ izlerinin belirginleştirildiği değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyet değerlerinin müfredattan çıkarılmasının okullarda öğretmenler ve velileri karşı karşıya getireceğini belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, eğitimde “ben yaptım oldu” anlayışının devam ettiği takdirde, üyelerine Atatürkçülük, evrim teorisi ve cumhuriyet değerleri konularında müfredat dışına çıkmalarını önererek laik, bilimsel ve seküler eğitimi savunma çağrısında bulunacaklarını açıkladı. Karaca, “Zorlama ve dayatmalar artık bir yerde tıkanma noktasına geldi. Bütün insanların sabrı taşıyor. Yaşanacakların sorumlusu hükümettir” dedi.

Eğitim Sen, MEB’in açıkladığı müfredat taslağına ilişkin bilim insanları, müfettişler, öğretmenler ve uzmanların da yer aldığı bir komisyon kurarak incelemelerini başlattı. Bu kapsamda ilk değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşan Eğitim Sen yönetimi, ‘sadeleştirme’ ve ‘basitleştirme’ uygulamalarının doğrudan bilim, felsefe, tarih ve sanat derslerini hedef aldığını aktardı. Evrim teorisinin müfredattan çıkarılmasının “başlı başına bir skandal” olduğunu belirten Eğitim Sen, “dini” ve “milli” öğelerle donatılmış bir müfredat oluşturulmak istendiği değerlendirmesinde bulundu.

Meydan okunuyor

MEB’in laik-bilimsel eğitim anlayışına açıkça meydan okuduğunu belirten Eğitim Sen, açıklamasında “din-toplum ilişkisini konu alan sekülerizmi ‘satanizm’ ile aynı kefeye koyarak “sakıncalı düşünce” ilan eden çağ dışı zihniyete karşı eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlü gücü olarak bütün imkânlarımızla mücadele edeceğiz” dedi.

Müfredatta Atatürk ve Cumhuriyet’in ilk yılları ile ilgili bilgilerde ciddi bir ayıklanma yapıldığını, bunun yerine Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ayrıntılı bilgiler eklendiğini vurgulayan Eğitim Sen, eğitimde “yeni Osmanlıcılık” izlerinin belirginleştirildiği eleştirisinde bulundu. Bu kapsamda AKP’nin 2023 hedefleri ve iktidarın siyasal-ideolojik çizgisine göre eğitimin şekillendirilmek istendiğini dile getiren Eğitim Sen yönetimi, “başkanlık sistemi ile değiştirilmeye çalışılan ‘yeni rejim’e uygun bir müfredat yapısı oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır” ifadeleriyle yeni müfredatın temelinde yeni rejim olduğunu aktardı.

Müfredat dışına çıkarız

6 Şubat’a kadar oluşturdukları komisyonla müfredat taslağını inceleyerek, tespit ve önerilerini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sunacaklarını belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, önerilerinin dikkate alınmaması ve ‘Ben yaptım oldu’ anlayışının devam etmesi halinde öğretmenlere müfredat dışına çıkarak, bilimi ve laikliği savunma çağrısında bulunacaklarını söyledi. Karaca, “Biz bilimden yana, ülkenin değerlerinden yana, herkese eşit mesafede duran, demokratik öncelikleri de koruyan yerden, laikliği-bilimselliği anlatmaya devam edeceğiz. Bunu hükümet karşıtlığı olarak yapmayacağız. Bu ülkenin çocuklarına olan eğitim borcumuz yönüyle yerine getirmeye çalışacağız. Kendi kendimizi kandırmayacağız” dedi.

Sabrımız taşıyor

Okullardaki Eğitim Sen üyeleri ve bilimsel demokratik eğitimi savunan tüm öğretmenlere çağrıda bulunacaklarını vurgulayan Karaca, “Zorlama ve dayatmalar artık bir yerde tıkanma noktasına geldi, geçiyor. Bütün insanların sabrı taşıyor. Eğitim Sen olarak bizim de sabrımız taşıyor. İnanç ve dinin sürekli eğitime ve siyasete malzeme yapılması, buradan da iktidarlarını sürekli ayakta tutma eğilimlerine karşı biz üzerime düşeni yapacağız. Yaşanacakların sorumlusu hükümettir” diye konuştu.

Sadece dinsel öğeler

TBMM’de devam eden anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin “zaten bu yarılma toplumu karşı karşıya getirecek gibi görülüyor” diyen Karaca, “Eğitimde ‘ben yaptım oldu, benim dışımda kimsenin yaşama hakkı yok, öneri ve fikirlerinin hiçbir kıymeti yok’ denmeye devam ederse; eğitim alanında laiklik, sekülerlik ve bilimden yana bakış, bu bağlamdaki konu başlıkları çıkarılıp, sadece dinsel öğeler ve siyasal AKP ideolojisi buralara yerleştirilmeye çalışılırsa, öğretmenler ve veliler arasında karşı karşıya geliş süreci yaşanacaktır” uyarısında bulundu.

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait bilgiler ayıklandı

Rapora göre, özellikle tarih ders kitaplarında Atatürk ve Cumhuriyetin ilk yılları ile ilgili bilgilerde ciddi bir ayıklanma yapılırken, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili son derece ayrıntılı eklemeler yapılmış olması dikkat çekici.

“Ortaöğretim Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” dersi öğretim programında “Türklerde Eğitim ve Bilim” başlığı altındaki alt başlıklardan bazıları şöyle:

Kavramlar ve terimler: Ozan, tekke, zaviye, sahn-ı seman, darülmuallimat, Darülfünun, Enderun

Konu, kazanım ve açıklamaları:

* Örnekler üzerinden Hun, Kök Türk ve Uygurların eğitim ve bilim faaliyetleri ele alınır. 

* 12 Hayvanlı Türk Takvimi örneğinden yola çıkılarak ilk Türk devletlerinde bilim anlayışı ele alınır.

* Uygurlar Dönemi eğitim ve bilim faaliyetleri ele alınır.

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim ve Bilim:

* Mescit, ribat, tekke ve zaviyelerin eğitimdeki rolüne değinilir.

* Nizamiye Medreselerinin kuruluş amacı ve işlevleri ele alınır.

* Ahiliğin mesleği eğitimdeki rolüne yer verilir.

* Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi üzerinden ilk Müslüman Türk Devletlerinde tıp alanındaki gelişmelere yer verilir.