Daha fazla kâr için daha fazla kan

İnşaatla büyüme modeli iflas etti. Ancak inşaat ne yazık ki can almaya devam ediyor. İnşaatın en hızlı büyüdüğü alan iş cinayetleri...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 23:05
Abone Ol google-news

<haber-dikey:1153890>

3. Havalimanında olduğu gibi dün Gebze’de Kuzey Marmara Otoyolu viyadükünde yaşanan iş cinayeti inşaat sektörünün “büyüme” rejiminin geldiği noktayı gösteriyor. Rakamlar, inşaat sektörü ve patronlar büyüdükçe iş cinayetlerinin arttığını ve kötü çalışma koşullarının yaygınlaştığının kanıtı.

Ülkede en fazla iş cinayeti inşaat işkolunda yaşanıyor. Son beş yılda ülkede 10 binden fazla işçi cinayet kurbanı. 2300 işçi inşaatlarda yaşamını yitirdi. Peki ne oluyor da inşaatlarda bu kadar işçi canını veriyor. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun değelendirmeleri ve İSİG verilerinden ortaya çıkan tablo özetle şöyle;

-İki milyona yakın işçinin çalıştığı inşaat sektörü geçen on yılda hızla büyüdü. Verimlik arttı, ama ücretler artmadı. Üretkenlik, uzun çalışma saatleri ve esnek çalışma ile sağlandı.

-Toplam istihdamın yüzde 7’sini oluşturan inşaat sektöründe mevsimsel, sözleşmeli ve kayıt dışı çalışma, hâkim çalışma biçimi haline geldi. Sektörde çalışan her 3 emekçiden 1’i kayıt dışı.
Örgüt yok

-Sektör büyüdükçe kuralsız, ucuz, baskıcı çalıştırma ve örgütsüzlük de yaygınlaştı. Özel sektörde sendikal örgütlülük yok denecek kadar az. İşkolundaki 10 sendikadan 9’unun örgütlülük oranı ise yüzde 1’in altında.

-Sektördeki iş kazalarının güvenlik önlemlerinin alınmaması dışındaki önemli nedenlerinden biri de uzun çalışma saatleri ve iş yükü. Yasal azami süre olan 45 saatin üzerinde çalışılan ve turizmden sonra en fazla çalışılan işkolu olan inşaatlarda vardiyaların ortalaması 12 saati buluyor.

-İnşaatların yapım sürelerinin kısaltılması da işçiler için büyük risk. Çünkü bu yeterince dinlenmeden çalışmak demek.

-İnşaat sektörü büyürken, denetimsizlik ve cezasızlık arttı. Denetimin giderek daha az yapıldığı, yapılacak denetimlerin öncesinde işverenin haberdar edildiği, kuralsız çalışma rejimine karşı bir cezasızlık politikası uygulanan alanlarının başında geldi.

-Dokunulmaz şirketler ve Mega Projeler gündemde oldukça, patron daha fazla kâr etsin diye daha fazla kan dökülür hale geliniyor.

-Daha fazla kâr için daha fazla kanı, daha fazla ölümü meşru gören anlayış, iş cinayetlerini değil haber olmasını önlemeye çalışıyor, yayın yasağı getiriyor.

-Vergiden, cezadan, soruşturmadan, hesap vermeden muaf tutulan dokunulmaz şirketleri korumak için atılan her adım, tutuklamalar da yayın yasakları yeni cinayetlere zemin hazırlıyor.