İşverenlerin işe alım tahminleri zayıfladı

Manpower'ın istihdam konulu araştırmasına göre, Türkiye'deki işverenler, işe alımlarda 2011'in 4'üncü çeyreği için nispeten umut veren tahminlerde bulunmasına karşın, Türkiye'nin beş bölgesinde işe alım tahminlerinin, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında zayıfladığı görüldü. Bu yılın son çeyreğinde işe alım hızı beklentisi, geçen çeyrekle kıyaslandığında yüzde 5 puanlık iyileşme gösteren tek sektör kamu ve sosyal hizmetler oldu.

Yayınlanma: 14.09.2011 - 16:08
Abone Ol google-news

Manpower'ın, "2011, 4. Çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması"nın sonuçları açıklandı. Türkiye'den bin 2 işveren temsilciyle yapılan görüşmelerde, ankete katılanlara, "İçinde bulunduğumuz çeyrek yıl ile karşılaştırıldığında, 2011 Aralık sonuna kadar olan 4. çeyrek içerisinde, işyerinizde toplam istihdamın nasıl değişeceğini öngörüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında Türkiye'nin beş bölgesindeki iş verenler, 2011 yılının 4. çeyreği için olumlu işe alım faaliyetleri tahmininde bulundu. Buna göre, işverenlerin yüzde 37'si çalışan sayısının artacağını öngörürken, yüzde 17'si azalacağını ve yüzde 39'u bir değişiklik olmayacağını tahmin etti. Araştırmada net istihdam görünümü yüzde 20'yi gösterirken, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında bu oran yüzde 15 puanlık düşüş gösterdi.

İşe alım tahminleri tüm bölgelerle zayıfladı

İşveren temsilcileri, 2011'in 4. çeyreğinde canlı bir işe alım hızı beklentisi dile getirilirken, net istihdam görünümü yüzde 20 olarak belirtildi. Bu oran, önceki çeyrekle karşılaştırıldığında oldukça zayıflayarak, yüzde 17 puanlık düşüş düşüş gösterdi. Önümüzdeki çeyrek için elverişli bir işe alım tahmininde bulunan Karadenizli işverenlerin, net istihdam görünümü yüzde 26 oldu. Ancak işe alım beklentileri önceki üç aya oranla yüzde 14 puanlık bir düşüş sergiledi. Orta Anadolu'daki işverenler ise 2011'in 4. çeyreğinde dikkat çeken oranda işe alım beklentisinde bulunurken, önümüzdeki çeyrek için belirtilen yüzde 25 oranı, geçtiğimiz üç ay ile kıyaslandığında yüzde 10 puan azaldı. Araştırmaya göre, Marmara Bölgesi'ndeki işverenler, 2011'in 4. çeyreğinde iyimser bir işe alım eğilimine sahipler. Yine de, önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında net istihdam görünümünün yüzde 5 puan gerilediği görüldü. Akdeniz Bölgesi'ndeki işverenlerin işe alım tahminleri, önceki çeyrekle karşılaştırıldığında önemli ölçüde zayıflayarak yüzde 32 puanlık düşük gösterdi.

İşe alım hızı düşmeyen tek sektör kamu oldu

İşverenlere göre 2011'in 4. çeyreği boyunca 11 sektörün 10'unda işe alım oranlarının pozitif olması bekleniyor. En güçlü işe alım tahminleri yüzde 31 oranındaki net istihdam görünümü ile kamu ve sosyal hizmetler sektörü, yüzde 30 ile tarım ve finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler sektörlerinde görüldü. Tarımda net istihdam görünümü, son çeyrekte yüzde 30'luk seyirle aynı kaldı. İnşaat sektöründeki işverenler, yılın son çeyreğinde yüzde 24'lük olumlu istihdam tahminlerine karşın, önceki çeyrekle karşılaştırıldında bu oran yüzde 26'lık puan düşüş göstererek büyük ölçüde zayıflıyor. Elektrik, gaz ve su yüzde 20 net istihdam görünümüne karşın, geçen çeyrekle kıyaslandığında yüzde 6 puan düşüş kaydediyor. Finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal hizmetlerinde yüzde 30'luk olumlu tahmine rağmen, işe alım beklentileri önceki çeyrekle karşılaştırıldığında yüzde 18 puanlık düşüş gösteriyor. Üretimde yüzde 19'luk net istihdam görünümüne karşın, yıl son çeyreğinde yüzde 21 puan, madencilikte ise yüzde 14 puanlık olumlu görüşe rağmen, işe alım hızının yüzde 14 puan düştüğü ortaya çıkıyor. Restoran ve otelcilik sektöründeki işverenler, istihdamda yüzde 2'lik olumsuz tahmin bildirirken, geçen çeyreğe oranla işe alımlarda yüzde 41 puanlık ciddi bir düşüş dile getiriyorlar. Bu yılın son çeyreğinde en olumlu işe alım beklentisi bildiren kamu ve sosyal hizmetler sektöründeki işverenlerin net istihdam görünümü, yüzde 5 puanlık bir iyileşme sergiledi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon