Kayyımlar ‘yasa’ tanımadı: Sınavsız memuriyet, usulsüz ihale, borç, görev ihmali...

Sayıştay’ın Kamu İdareleri Denetim Raporu’nda, 2018 yılını kayyımla geçiren üç büyükşehir belediyesinde onlarca usulsüzlük tespit etti. Belediyelerde sınavsız bir şekilde alınan memur 7 günde müdür olurken, onlarca kişi mevzuata aykırı bir şekilde sadece kayyımın “oluruyla” işe alındı.

31 Ocak 2020 Cuma, 02:00
Kayyımlar ‘yasa’ tanımadı: Sınavsız memuriyet, usulsüz ihale, borç, görev ihmali...
Abone Ol google-news

Sayıştay, birçok kayyımda; risk yönetim çalışmaların yapılmadığını, ‘İç Kontrol Eylem Planı’nın hazırlanmadığını, ‘İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’ ve ‘İç Denetim Birimi’nin oluşturulmadığını tespit etti. Kayyımların, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazları kayıt etmediğini yazan Sayıştay; icmal cetvellerinin de düzenlenmediğini, birçok taşınmazın da kiraya verilmesine karşın ilgili hesaplara kaydedilmediğini belirtti.

7 GÜNDE MÜDÜRLÜK

Sayıştay raporunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde memuriyete sınavsız girişin bir yöntem olarak uygulandığını ve kurumun bir aşama olarak kullanıldığını tespit ederek, işe sınavsız alınan memurun bir haftada müdürlüğe yükselmesi şu ifadelerle anlatıldı: “Belediye’nin Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli M.A.’nın veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrosuna atanmasının ardından F.S., 23 Temmuz 2018’de Özel Kalem Müdürlüğü'ne, açıktan atanmış, bu kadroda 7 gün kaldıktan sonra, mevzuata aykırı olarak, Lice Belediyesi'ne Zabıta Müdürü olarak atanmıştır. Bunun ardından 01 Ağustos 2018’de M.A. Özel Kalem Müdürlüğü’ne tekrar atanmıştır.” 

GELECEĞİ GÖRDÜ    

Gelecekte “cezai işlem uygulanacak iş yeri sayısı”nın öngörüde bulunarak rakamla ifade edilmesinin doğru olmadığı tespitinde bulunulan Sayıştay raporunda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin alacaklarını tahsil edemeyerek kamu zararına yol açtığı vurgulandı. Enerji şirketinden 62 trafonun bakım bedeli olarak 2 milyon 304 bin 761 TL’nin tahsil edilmediği, akaryakıt alım ihalesini kazanan yükleniciden 262 bin 851 TL ek kesin teminat alınmadığı, faiz gelirlerinin eksik kaydedildiği bulgularına yer verilen raporda 330 taşınmazın izin dışı bir şekilde üçüncü şahıslara bırakıldığı belirtildi. Sayıştay raporunda, belediyenin alacaklarını tahsil edemeyerek kamu zararına yol açtığı vurgulandı. Sayıştay, belediyenin 400 bin 857 TL faiz gelirini eksik kaydettiği, personelce açılan davalarda yapılan ödemelerde sigorta primi ile gelir vergisi tahakkuk ettirilmediği yazılırken, kamu alacağı için de sigorta ve vergi idaresine bildirilmediği, kurum aleyhine açılan davalar sonucu ödenen tazminatların ilgililere ödemeleri tahsil edilmediği ve ödemelerde sorumlu tespiti yapılmadığı kaydedildi. 

BİR ‘OLUR’ YETTİ

Sayıştay raporuna göre 2018 yılında Van Büyükşehir Belediyesi’nin “faiz giderleri” yüzde 86 artışla 21 milyon 880 bin 83 TL olarak kaydedilirken, belediyenin toplam borcunun 79 milyon 668 bin 96 TL’ye ulaştığı kaydedildi. Raporda, bedeli 15 milyon lirayı aşan alım ihalelerinin “Doğal afetler” gibi ani ve beklenmeyen olaylar kapsamında “pazarlık usulü” ile mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığı belirtilerek, işçilerin kadroya alınmasında da mevzuata uyulmadığı kaydedildi. Tespite göre, Belvan Ulaşım Sanayi Ticaret Şirketi’ne geçiş işlemleri yapılan 194 kişi, usul ve prosedürlere tabi tutulmadı, sadece kayyımın “oluruyla” sürekli işçi olarak istihdam edildi. Ayrıca şirket ile yetkili sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin de kanuna aykırı olduğu ifade edildi. Sayıştay, belediyenin yönetmenliğe aykırı olarak; taşınır kayıt ile kontrol yetkilisi görevleri aynı kişide birleştirildiğini, birimlerinin bazılarında ise taşınır kayıt ile kontrol yetkilisinin görevlendirilmediğini tespit etti. Taşınır icmal cetvellerindeki tutarlar ile taşınırlara ilişkin tutarlar arasında tutarlılık sağlanmadığı belirten Sayıştay şu ifadelerde bulundu; "Örneğin bir hesabın ‘mizandaki borç kalan’ ile ‘gelecek yıla devir’ tutarları arasında 53 milyon 294 bin 103 TL fark oldu."

KANUNA AYKIRI İHALEYE ‘KILIF’

Teftiş Kurulu’nda başkan dışında herhangi bir müfettiş bulunmadı tespit edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 89 milyon 238 bin 886 TL kredi borcu bulunduğunu vurgulayan Sayıştay, bir çok alım ihalesinin de tehamüllere aykırı olarak pazarlık usülü ile yapıldığını tespit etti. 121 aracın ihaleye çıkmadan Mardin Kent A.Ş.’den doğrudan kiralandığı kaydedilen raporda, belediye yaklaşık 35 milyon olan 15 mal ve hizmet alım ihalesinin de mevzuata aykırı olarak “pazarlık usulü” ile yapıldığı bilgisine yer verildi. Kayyım buna gerekçe olarak, “Açık ihale yöntemiyle ihale yapılması durumunda ihale üzerinde bırakılan istekli firmaların güvenlik soruşturması sonucu teröre iltisaklı veya terörle irtibatlı olma ihtimalleri” gibi nedenler gösterirken Sayıştay bu durumun önceden öngörülmesinin mümkün olmadığını, kanuna aykırı davranıldığını ifade etti. Raporda mülkiyeti belediyeye ait olan bir binanın Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 25 yıllığına, bir bina da Adalet Bakanlığı’na bedelsiz devredildiğini, doğal gaz altyapı kazı çalışmaları nedeniyle Akmercan Mardin Doğal Gaz Dağıtım Şirketi adına hesaplanan zemin tahrip bedeli 50 cm kazı genişliği esas alınarak hesaplandığı ama asgari 100 cm bir onarım gerektirdiği için belediyenin tahrip bedeli gelirlerinin olması gerekenin çok daha altında gerçekleşmesine yol açması sebebiyle belediyenin zarara uğratıldığı belirtildi.