Nevşehir’de Külliye için yarım milyon

Sayıştay Başkanlığı’nın Nevşehir Belediyesi’ne ilişkin tamamladığı Denetim Raporu ile belediyenin, bir vakfa “Nevşehir Külliyesi Camisi inşaatı” için 500 bin TL aktardığı anlaşıldı. Söz konusu vakfın Türkiye Diyanet Vakfı olduğu öğrenilirken, Sayıştay raporunda; vakıflara kaynak aktarımının yasaya aykırı olduğu kaydedildi. Raporda, dernek ve vakıflar ile bu kurumlara bağlı yurt gibi tesislere de mevzuata aykırı şekilde indirimli su tarifesi uygulandığı ortaya kondu.

29 Ocak 2020 Çarşamba, 02:00
Nevşehir’de Külliye için yarım milyon
Abone Ol google-news

Sayıştay Başkanlığı, Nevşehir Belediyesi’ne ilişkin Denetim Raporu’nu tamamladı. 111 sayfalık raporda, çok sayıda konuda usulsüzlük tespit edildi. Bulgulardan bazıları şöyle:

- Belediyeye tahsis edilen toplam değeri 7 milyon 328 bin TL olan 4 taşınmaz, muhasebe kayıtlarında incelenmedi.

- Belediyeye ait olan ve kiraya verilen taşınmazlar, 51 milyon 784 bin TL eksik kaydedildi.

- Nevşehir Belediyesi mücavir alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretleri takip ve tahsil edilmedi. 

- Kamunun ortak kullanımına ayrılmış taşınmazlar üzerinde yapılan büfeler, belediye tarafından işgal harcı alınarak sürekli olarak kullandırıldı. İmar durumu park alanı, yol, kaldırım vb. olan bu taşınmazlar, halkın ortak kullanımına ait olduğundan, bu yerler üzerine yapılar yapılarak veya yapılmaksızın sürekli olarak belirli kişilere kullandırılması veya kullanımına göz yumulması, karşılığında harç, ecrimisil vb. bedel alınsa dahi, mevzuata aykırılık oluşturmakta.

- Belediye sınırlarında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın faaliyet yürüten işletmelerin varlığı tespit edildi. 15 Temmuz Mahallesi’nde 100’den fazla işyeri varken bunların 56’sına, Camicedit Mahallesi’nde ise 380 işyerinin 145’ine belediyece işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi.

- Vakıf, dernek ve teşvik belgeli turistik tesislerde su tarifesinde indirim öngörüldü, tahakkuk ve tahsilat bu tarife üzerinden yapıldı. Kamu kurumları dahi kendileri hakkında muafiyet hükmü olmaksızın diğer kamu kurumlarınca üretilen mal ve hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanamazken dernek ve vakıflar ile bunlar tarafından açılan yurt ve kursların, belediye şirketlerinin, amatör spor kulüplerinin, özel eğitim kurumlarının bu haktan faydalandırılması mümkün değil.

- Yasada ifade edildiği üzere belediyeler için ibadethane yapım, bakım ve onarımına izin verilmesine karşın bu yetki hiçbir zaman, başka bir dernek veya vakfa kaynak aktarımını içermemektedir. Yapılan incelemede, bir vakfa 500 bin TL ödendiği görüldü. Vakfa nakdi bağış ve yardımda bulunulması, ibadethane yapımı için bile olsa, mevzuata aykırı. Nevşehir Belediyesi ise usulsüzlüğe ilişkin Sayıştay’a verdiği yanıtta, “söz konusu vakıf ile Nevşehir Külliyesi Cami inşaatının ortak hizmet projesi olarak gerçekleştirilmesi kararının verildiğini ve ödemenin mavzuata uygun olduğunu” savundu. Sayıştay, vakfın adını vermezken, Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre para aktarılan vakıf, Türkiye Diyanet Vakfı.