AKP’den skandal bir kanun teklifi daha

AKP yeni bir torba kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif; muhtar maaşlarının artırılması, 2/B arazilerinin satışı, özel hastanelerde çalışan hekimlerin vergilendirilmesi, döviz bürolarının kurumlar vergisinin yüzde 5 artırılması, yasak siteye verilen reklamın bedelinin vergide gider olarak gösterilmemesi ve finans şirketinin şöhretine basın yoluyla zarar verenlerin 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına kadar birçok alanda düzenleme ve cezalar içeriyor.

Yayınlanma: 25.03.2022 - 21:31
AKP’den skandal bir kanun teklifi daha
Abone Ol google-news

AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin hazırladığı ve toplam 85 AKP milletvekilinin imzası bulunan torba kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Toplam 39 maddeden oluşan, “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” birçok kesimi etkileyecek önemli düzenlemeler içeriyor.

HEKİMLERE YENİ VERGİ

Teklife göre, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek çalışan hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecek.

VERGİ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK

Vergi Usul Kanunu’nda yapılacak değişiklikle vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak da “etkin pişmanlık” benzeri bir düzenleme getirilecek. Kaçakçılık suçları da zincirleme suç kapsamına alınarak, cezai yaptırımı artırılacak.

TAKİPTEKİ VERGİDE YARIYA KADAR İNDİRİM

Verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tebliğ edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda ise verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şartı aranacak.

MUHTAR MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE ÇEKİLECEK

Teklifle muhtar maaşlarına da beklenen düzenleme yapılırken, muhtar ödeneklerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılması sağlanacak. AKP, muhtar maaşlarını yılbaşında gündeme getirmiş 3 aydır maaşlarında düzenleme yapılmaması muhalefet tarafından eleştiri konusu olmuştu.

KİMLİK VE ADRES SORGUSU PARAYLA YAPILACAK

Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde (KPS) yer alan bilgiler, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınacak. Cumhurbaşkanlığı ofisleri KPS ödemesinden muaf olacak.

YASAK SİTEYE REKLAM ENGELİ

Hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, bu web sitelerine reklam vermeye devam eden şirketler, bu harcamalarını kurumlar vergisi ödemelerinde vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak gösteremeyecek.

FİNANS ŞİRKETİ “İTİBARINI SARSAN” HABERE 1-3 YIL ARASI HAPİS CEZASI

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketler hakkında; basın yoluyla şirket itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolla asılsız haber yapana 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu durum özel veya kamusal zarar doğurursa verilecek cezada 1/6 oranında artırım da yapılacak.

BANKA VE DÖVİZ BÜROLARININ KURUMLAR VERGİSİ ARTACAK

Bankalar, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri ile sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi 5 puan artırılarak yüzde 25 olarak uygulanacak.

“VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM” İÇİN KAMU SPOTU HAZIRLANACAK

Ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, “mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması” amacıyla radyo ve televizyonlarda kamu spotu yayınlanacak.

ORMAN KANUNU İLE 2/B SATIŞI YAPILACAK

Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan; kadastrosu yapılarak, 2/B alanlarında kalanların satışı kıyas yoluyla hak sahiplerine doğrudan satılacak.

EVİM MAĞDURLARINA DÜZENLEME

Ev almak için şirketlere para yatırıp mağdur olanlar da teklifte yer alacak. Tasfiye edilen Tasarruf Finansman Şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

HAZİNE TAŞINMAZLARINA PEŞİN SATIŞLARDA İNDİRİM

Teklif; hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenlemeler de içeriyor. Hazine taşınmazlarının peşin satışında indirim uygulanması öngörülüyor. Düzenleme ile Hazine'ye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanabilmesinin önü açılıyor. 2022 ve 2023 yıllarında satılan kamu konutlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedilecek.

YABANCIYA GAYRİMENKULDE 3 YILLIK SÜRE

Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak elde tutma süresi 3 yıla çıkarılacak. İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevriliyor ve süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılacak.


İlgili Haberler

En Çok Okunan Haberler