8 Mart araştırmasından çarpıcı sonuçlar: 5 kadından 1'i şiddet görüyor

NG Araştırma şirketi, kadınlar, erkekler ve toplumla ilgili yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, ankete katılan her 10 kişiden 8’i Türkiye'de cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor. Her 5 kadından 1’i eşi veya sevgilisi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılıyor; fiziksel şiddete maruz bırakılan her 10 kadından 4’ü ise, bunu kimseye söylemiyor.

06 Mart 2020 Cuma, 17:42
Abone Ol google-news


Türkiye genelini kapsayan araştırma, 18 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2257 kişinin katılımı ile online olarak yapıldı.

5 KADINDAN 1'İ ŞİDDETE UĞRUYOR

Araştırmaya katılan her 5 kadından 1’i eşi veya sevgilisi tarafından hayatında en az bir defa fiziksel şiddete uğradığını belirtiyor. Erkeklerdeki oran kadınların 3’te 1’i kadar. 

Fiziksel şiddete maruz kalan katılımcılardan yaşadığı durumu anlatmaları istediğindiğinde, en çok  uygulanan fiziksel şiddetin tokat olduğu görülüyor.

Fiziksel şiddete maruz kalan her 10 kişiden yaklaşık 4’ü bunu kimseye söylemiyor. Her 10 kişiden yaklaşık 4’ü ise anne, baba ve kardeşi gibi 1.dereceden akrabalarıyla bu durumu paylaşıyor. Aileden sonra en çok paylaşılanlar ise yakın arkadaşlar oluyor.

Araştırmanın bütününe bakıldığında, fiziksel şiddetle beraber psikolojik şiddet de, en çok uygulanan şiddet türleri arasında yer alıyor.

PSİKOLOJİK ŞİDDETİN BOYUTLARI

Farkına varılması zor olan şiddet türleri arasında sayılabilecek psikolojik şiddet; bağırma, küfür etme, kişiyi yetersiz hissettirme, küçük düşürme, kişiyi başkalarıyla kıyaslama gibi davranışları kapsıyor. 

Araştırmada çıkan sonuçlara göre psikolojik şiddet, fiziksel şiddetten daha fazla uygulanıyor. Her 3 kişiden 1’i hayatında en az bir defa psikolojik şiddete maruz kaldığını söylüyor. Psikolojik şiddet gördüğünü belirten kadınların oranı, erkeklerin 2 katı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET TANIMLANAMIYOR

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer nokta insanların psikolojik şiddeti günlük yaşamlarında tanımlayamamaları. Psikolojik şiddete uğrayanların %10’u bunu tanımlayamadıkları için yaşadıklarının tam olarak farkında olamıyor. 

Her 10 kişiden 6’sı psikolojik şiddeti nasıl engelleyeceğini ve böyle bir durumda nereden yardım alacağını bilmiyor. Katılımcılar, fiziksel şiddete oranla daha çok psikolojik şiddete maruz kalmalarına rağmen, nasıl bir çözüm bnulacaklarını ve neler yapabileceklerini bilmiyor.

ŞİDDET UYGULUYOR MUSUNUZ?

Kadınların %20’si eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken, fiziksel şiddet uyguladığını belirten erkeklerin oranı yalnızca %9. 

Erkeklerin %6’sı eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken, fiziksel şiddet uyguladığını belirten kadınların oranı %8.

Katılımcılar, "eşine veya sevgiline psikolojik şiddet uyguluyor musun?"sorusuna ilginç yanıtlar veriyor. Kadınların %43’ü hayatında en az bir defa psikolojik şiddet gördüğünü belirtirken, psikolojik şiddet uyguladığını belirten erkeklerin oranı yalnızca %16.

Erkeklerin %22’si eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa psikolojik şiddet gördüğünü belirtirken, psikolojik şiddet uyguladığını belirten kadınların oranı %16.

KADINLAR "EŞİTLİK YOK" DİYOR

Kadın-erkek eşitliği yakın tarihte daha ön plana çıkmış konulardan biri. Türkiye kadınlara oy verme hakkını sağlayan ilk ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'de anayasanın 10. maddesi gereği kanun önünde kadın ve erkekler eşit haklara sahip. Ama anket sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların günlük hayattaki düşüncelerinin bu yönde olmadığı görülüyor. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8’i Türkiye'de kadın-erkek eşitliği olmadığını düşünürken, 2’si ise eşit olunduğunu düşünüyor.  Sadece kadın katılımcıların cevaplarına bakıldığında ise, her 10 kadından 9'u eşitlik olmadığı yanıtını veriyor.

Katılımcıların %71'i ev işlerinde sorumluluğun paylaşılması gerektiğini düşünüyor. %27'si ise sorumluluğun kadına ait olduğunu belirtirken, erkeklerin sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı sadece %2.

Para kazanma sorumluluğunun kime ait olması gerektiği sorusuna, katılımcıların %65'i hem kadının hem erkeğin ortak sorumluluğu olduğu yanıtını veriyor; bu oran 18-24 yaş arası katılımcıların cevaplarına bakıldığında ise %75'i buluyor. Sorumluluğun erkeğe ait olduğunu düşünenlerin oranı ise %35. 

KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ EN BÜYÜK SORUNU

Her 20 kişiden 9’una göre kadınların iş hayatında yaşadığı en büyük zorluk, işyerindeki temponun yanı sıra ev işlerinin de sorumluluğunu üstlenmesi. Her 20 kişiden yaklaşık 4’ü iş hayatında kadınların fiziksel tacize maruz kalmalarını 2. en önemli sorun olduğunu söylüyor.

3. sırada gelen sorun ise her 20 kişiden 2’sinin belirttiği, erkeklere göre daha fazla psikolojik şiddet görmeleri oluyor. Hem erkekler hem de kadınlar bu sorunların sıralamasında hemfikir.