Açıklama ve düzeltme metni

İnternette cevap ve düzeltme hakkı 06 Şubat 2014’te yapılan değişiklik ile 5651 sayılı yasadan çıkarıldı. Ancak, Hakim olmayan bir yasaya dayanarak Cevap ve düzeltme kararı verdi. Önce düzeltme ve cevap hakkı, ardından açıklamamızı yayınlıyoruz.

12 Ocak 2015 Pazartesi, 15:49
Abone Ol google-news

10 Ekim 2014 tarihli içeriğinden sorumlu olduğunuz www.cumhuriyet.com.tr internet adresiyle internet ortamında yayınlanan gazetenizin ilk sayfasında yayınlanan "Belediye değil sanki inşaat şirketi" başlıklı haber ile altına açıklama olarak sıralanmış haberler gerçekle bağı olmayan, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Oysa ki;

Sarıgöl Kent konutlarının bulunduğu bölge Başbakanlık Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen 'Gaziosmanpaşa Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) projesi' kapsamında kalmaktadır.

Bu proje içerisinde Gaziosmanpaşa Belediyesi mülkiyetinde olan F21C19D2C pafta, 1452 ada, 34 parsel nolu ve 9.335,60 m2 alanlı taşınmaz üzerinde 4 blok 319 konut, ve F21C19D3B pafta, 1452ada, 37 parsel nolu ve 10.085,60 m2 alanlı taşınmaz üzerinde 5 blok, 406 konut olmak üzere toplam 725 adet konut yapımına 03.12.2012 tarihinde başlanmıştır.

Sarıgöl Mahallesi, 1452 ada 34 ve 37 parselde inşaatı devam etmekte olan 725 adet konuttan öncelikle, hak sahipleri 182 adet konutu seçmiş ve bu konutların hak sahiplerine tahsis işlemleri devam etmektedir.

725 konuttan, hak sahiplerine tahsis edilen 182 konut dışında kalan, 543 adet konut satışa sunulmuştur. Konut fiyatları 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin yaklaşık m2 birim fiyatlarında %12'lik bir artış yapılarak konut satışlarına devam edilmiştir.

Satışa sunulan 543 adet konuttan 452 adetinin satışı gerçekleşmiş olup, kalan 91 adet daire için müracaatlar alınmaktadır.

Ayrıca 725 adet konut yapımının devam ettiği Sarıgöl Mahallesi, 1452 ada, 34 ve 37 parseller Gaziosmanpaşa Belediyesi mülkiyetinde bulunmaktadır.

İller bankasından çekilen kredi konusunda, Fen İşleri Müdürlüğünce konut yapım işi ihalesi hazırlanmış ve İller bankasından 98.000.000,00 TL kredi talebinde bulunulmuştur. Ancak söz konusu kredi talebinden vazgeçilip Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi, 3535 ada, 13 parsel sayılı 34.908,69m2 miktarındaki arsanın Gaziosmanpaşa Belediyesi mülkiyetindeki 2352959/3490869 hissesi İller Bankası A.Ş'ye 42.353.262,00 TL bedelle satış işlemi yapılmıştır. Yeni kredi çekilmesi işlemlerine başlanılmış söz konusu kredi talebinden vazgeçilip yenisinin talep edilmesi ise tamamen işleyiş ile alakalı bir durumdur.

Satışı gerçekleşen Sarıgöl Konutlarının satış bedeli de Belediye bütçesine gayrimenkul satış geliri olarak girmektedir.

Belediyemizin tam bir hizmet anlayışı ile sürdürdüğü örnek yerinde dönüşüm modeli olan Sarıgöl Konutları projesini, mevcut durumu gerçekle bağını koparıp farklı lanse eden tamamen siyasi maksatlı, kamuoyu nezdinde Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin tüzel kişiliğini yıpratmaya yönelik, gazetecilik mesleğinin gerektirdiği objektiflik ve gerçekçilikten uzak haber ile ilgili tekzip metnimizin yayınlanmasını rica ederim.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Vekili

Av. Nihat İRİCAN

AÇIKLAMA

İnternet ortamında yapılan yayınlara 5651 sayılı yasa uygulanmaktadır ve cevap ve düzeltme hakkı 06 Şubat 2014’te yapılan değişiklik ile 5651 sayılı yasadan çıkarılmıştır. Yani internet ortamında yapılan yayınlar için artık yalnızca erişimin engellenmesi talep edilebilecektir.

Yayınladığımız düzeltme metni için ise, Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğince hukuka açıkça aykırı bir şekilde internet ortamında yapılan yayın için basılmış eserlere uygulanan 5187 sayılı Basın Yasasının 14. maddesi gerekçe gösterilerek cevap ve düzeltmenin yayınlanması kararı verilmiştir. Bu karara karşı (internet ortamındaki yayın için Basın Yasasının uygulanamayacağını belirterek) yapmış olduğumuz itiraz ise İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir.

5651 sayılı yasada cevap hakkı bulunmamasına rağmen, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığınca gönderilen düzeltme metnini, talep edenin cevap hakkına duyduğumuz saygı gereği yayınlıyoruz.