Akyel, Sayıştay raporlarının önemine dikkat çekti

Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Sayıştay'ın, denetim raporlarıyla kamu yönetiminin geliştirilmesinde yol gösterici olabileceğini belirterek, ''Sayıştay, bu amaçla kapasitesini artırıcı çalışmalar yaparak, bu amaç doğrultusunda denetim raporları hazırlayarak ilgili mercilere sunabilir'' dedi.

27 Nisan 2010 Salı, 13:19
Abone Ol google-news

Sayıştay Denetçileri Derneği, kuruluşunun 4. yıldönümü dolayısıyla ''kamu yönetiminin geliştirilmesinde denetimin rolü'' konulu panel düzenledi. Panelin açılışında konuşan Sayıştay Başkanı Recai Akyel, kamu yönetiminin geliştirilmesinde denetimin büyük ve önemli rolü bulunduğunu ifade ederek, toplumsal yaşamın sürekli değiştiğini, buna paralel kamu yönetiminin de ''değişmek ve gelişmek zorunda olduğunu'' anlattı.
Kamu yönetiminin ''değişim ve gelişiminin'' iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Akyel, bu noktada denetimin önemini vurguladı. Karayel, kamu yönetiminde denetimin isteğe bağlı bir lüks olmadığını, ''zorunluluk'' oluşturduğunu ifade ederek, denetimin, amacı belli, objektif, geçerli, gerçekçi ve yol gösterici olması gerektiğini söyledi. Karayel, şöyle konuştu:

''Ülkemizde, Türk Sayıştayı denetim raporları ile Türk kamu yönetiminin geliştirilmesinde yol gösterici olabilir. Sayıştay, bu amaçla kapasitesini artırıcı çalışmalar yaparak, bu amaç doğrultusunda denetim raporları hazırlayarak ilgili mercilere sunabilir.
Bir anayasal kurum olan Türk Sayıştayı, 148 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle, uluslararası düzeyde kanıtlanmış, takdir edilmiş denetim kapasitesiyle, yetkin insan kaynağıyla düzenlediği denetim raporları ile Türk kamu yönetimine yol göstermektedir. Ayrıca, Sayıştay, kesin hüküm ifade eden yargısal kararlarıyla, hukuka aykırı, yersiz ve usulsüz harcamalara yol açan sorumlular hakkında tazmin kararı vermektedir. Böylece Sayıştay, usulsüzlük ve yolsuzlukla mücadelede etkin rol almaktadır.''

Dernek Başkanı Kemal Özsemerci de konuşmasında, son yıllarda yapılan köklü yasal düzenlemelerle, kamu mali yönetiminin ve buna paralel denetim olgusunun önemli bir değişim sürecine girdiğini kaydederek, bu süreçte denetim, yönetim ve hesap yargısı konularında bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bugün yüksek denetimin, hata bulma ve sorumluları cezalandırmanın ötesinde, kurumlara yol gösterme, rehberlik etme ve genel olarak yönetime değer katma amacına odaklandığını anlatan Özsemerci, şöyle konuştu:

''Son yıllarda ülkemiz adına Sayıştay'dan, dolayısıyla da Sayıştay denetçileri olarak bizlerden beklenen görevler önemli ölçüde artmıştır. Kamu fonlarının çok büyük bir kısmı denetim kapsamına alınmış, kamu kaynaklarının hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığından, verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığına kadar çok geniş bir denetim yetkisi verilmiştir. Bu anlamda gelecek dönemlerde, Sayıştayımızın ve mesleğimizin kamu yönetimine dolayısıyla da halkın refah ve mutluluğuna katkı sağlaması yolunda daha da etkin bir konuma gelmesinin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.''