'Alevilik İslamdışıdır' diyenlere yanıt kitabı

Aleviliğin Gizli Tarihi, Aleviliğin Kökleri, Kayıp Bir Alevi Efsanesi, Aleviliğin Kayıp Bin Yılı gibi kitaplarında Aleviliğin köklerinin, Hıristiyanlığın bir mezhebi olan Paulikenizm'e dayandığını iddia eden Erdoğan Çınar'a, Hamza Aksüt, Ünsal Öztürk ve Hasan Harmancı birlikte yazdıkları "Alevi Tarih Yazımında Skandal - Erdoğan Çınar Örneği" kitabıyla yanıt verdiler.

18 Nisan 2010 Pazar, 07:16
Abone Ol google-news

Yurt Yayınları'ndan çıkan kitapta Erdoğan Çınar'ın, Aleviliğin köklerine ilişkin yazdığı kitapların doğruyu yansıtmadığı ifade ediliyor. Kitabın arka kapağında şöyle deniliyor:

"Bu kitap, Alevi Tahir yazımında ortaya çıkan bir skandalı konu alıyor. Erdoğan Çınar, kitaplarında Hıristiyanlığın bir mezhebi olan Paulikenizm'i Alevilik; kiliselerini Alevi ocağı, kilise kurucularını Alevi dedesi; ilk çağın köleci 'Ma' topluluklarını Alevi, Zeus Tapınağını Hacı Bektaş Dergahı; Makedon kilisesi kurucusu Constantine'i, Pir Sultan Abdal olarak sunuyor. Tüm bunları yaparken Bizans görevlisi Peter'in; coğrafyacı Strabon'un; Anna Komenena'nın; Urfalı Mateos'un; Evliya Çelebi'nin yazdıklarını tahrif ediyor. Bu, Alevi tarih yazımında bir skandaldır."

 

"'Alevilik İslamdışıdır' diyenlerin bilinçaltına İncil'i, Tevrat'ı yerleştirme çabası"

Kitabın yazarlarından Ünsal Öztürk, Erdoğan Çınar'ın bilerek, isteyerek, taammüden kaynakları çarpıttığını ve özellikle son 3 kitabını bu şekilde oluşturduğunu savunarak "7. yüzyılda Ermenistan'da ortaya çıkan bir hareket var. Bu hareketin adına Paulikenizm hareketi deniyor. Bu hareket Hıristiyan-düalistti. Bu Hıristiyan-düalistleri Erdoğan Çınar bugünkü Alevilerin ataları olarak gösterdi. Oysa bugünkü Aleviler, Türkmenlerden, Araplardan, Kürtlerden, Zazalardan oluşuyor. Bunların bir önceki atalarının Ermeni olmalarının mümkünü yoktur. Ayrıca, 16. yüzyılda yaşamış olan Türkmen bir halk ozanı olan Pir Sultan Abdal'ı da bir Ermeni yaptı. Adını da Silvanus olarak gösterdi ve 7. yüzyılda yaşadığını söyledi. Oysa, bu Silvanus bir takma isimdi. Silvanus asıl olarak 1. yüzyılda yaşamış, Hıristiyanlığın gerçek kurucusu Saint Paul'un baş psikoposunun adıdır" diye konuştu.

Erdoğan Çınar'ın kitaplarında Silvanus'a deyişler, şiirler söylettiğini, ancak elinde bir tane şiir örneği olmadığını dile getiren Öztürk, "Kitaplarında diyor ki Pir Silvanus'un hangi dilde şiir, deyiş söylediğini bilmiyoruz diyor. Hangi dilde şiir, deyiş söylediğini bilmiyorsan demek ki elinde şiir yok. Ve onun konuştuğu dil şu anda yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da bilmiyoruz diyor. Halbuki biz biliyoruz ki bu adam Ermeni. Ermenice hala yaşıyor. Bunları yanılgıdan dolayı söylemiyor. Bilerek ve taammüden söylüyor" dedi.

Erdoğan Çınar'ın "Bizanslı Heretiklerin Tarihi" adlı Janet Hamilton, Bernard Hamilton tarafından hazırlanmış İngilizce bir kitaptan yararlandığını, oradaki bilgileri alarak papaz gördüğü yere pir, kilise gördüğü yere Alevi ocağı, Constantine Silvanus önce Pir Silvanus yapıp sonra da Pir Sultan yaptığını kaydeden Öztürk, "Constantine Silvanus Şebinkarahisar'ın bir kasabası olan Cibesse'ye gitmişti, burayı da Sivas olarak gösterdi. Halbuki Sivas'la Şebinkarahisar arasında belki 300 kilometre var. Yani bilerek, isteyerek, yalan bir tarih koydu ortaya" dedi.

Öztürk, Erdoğan Çınar'ın yazdıklarını "yalana dayalı bir tarih" olarak niteledi ve şöyle konuştu: "Alevilik İslamdışıdır' diyen arkadaşlar var ve çok geniş, kafası çalışan, iyi duygular içinde olan arkadaşlardır bunlar. Bunların, bu duygularını istismar ediyor. Ve onların bilinçaltına İncil'i, Tevrat'ı yerleştirmeye çalışıyor. Öyle ustaca şeyler yapıyor ki, onların ruhlarını da okşuyor."