Bahçeli'den teşkilata uyarı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin, önümüzdeki günlerde, "Milliyetçi Hareketi sokağa ve kavgaya çekebilmek, siyasal bölücülerin karşısına oturtabilmek için fırsat kollayacağını" belirterek, İl Başkanlarına "uyanık olun" çağrısında bulundu.

19 Kasım 2009 Perşembe, 14:10
Abone Ol google-news

MHP lideri Devlet Bahçeli genelgesinde, "MHP'ninher seviyedeki yöneticileri ve mensupları karşımıza çıkması muhtemel gelişmelerve karalama kampanyaları konusunda uyanık ve hassas olmak, kamuoyunu dabilgilendirmek durumundadırlar" dedi.

MHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Bahçeli,genelgesinde "AK Parti'nin 2009 yılı yaz başından itibaren 'Kürt açılımı' adıile başlattığı yıkım projesi' üzerindeki ısrarının sürdüğünü" söyledi.

Bahçeli, "Hükümet, TBMM'de yapılan görüşmelerden sonra dönüşü olmayanbir yola girmiş, Türk milletini ikna edememesi halinde siyasetten tamamen tasfiyeolacağı bir sürecin mahkumu haline gelmiştir" ifadesini kullandığı genelgesindeşunları kaydetti: "Özellikle Habur Sınır kapısından giriş yapan PKK'lılar için yapılanhükümet teşrifatı ile kutlama gösterilerinin kamuoyunda oluşturduğu haklı infial,oyunu tersine çevirmiş ve milletimizin gerçekleri daha iyi görmesinisağlamıştır.

Bu kritik tarihe kadar elindeki hükümet imkanlarını kullanarak yoğun birikna kampanyası düzenleyen AKP hükümeti, kamuoyunun aklını karıştırmak için bütünvasıtaları kullanmış ve yakın ilişki kurduğu işbirlikçi lobileri sözde açılımsürecinin kamuoyuna mal olması için seferber etmiştir.Görülmemiş uyum olduğundan bahisle resmi ve özel kurumları, çok sayıdamedya organını, sözde sivil toplum teşkilatlarını, çıkarcı stratejikuruluşlarını, yandaş yazar ve çizerleri bir araya getirerek 'yıkım cephesi'oluşturmuştur."

"İşbirlikçi cephenin hedefi, MHP"

Bu cephenin faaliyetleri ile "açılımın kutsandığını, sürecin sonundanasıl demokratik bir devlet ve topluma ulaşılacağına dair aldatıcı söylemlereşliğinde sürece karşı çıkanların lanetlendiğini" savunan Bahçeli, şöyle devametti: "Özellikle yıkım projesinin sözde siyasal nemasını kimseyle paylaşmadanhal yoluna koymak isteyen AKP'nin süreç içinde yeni ortakları ortaya çıkmış, AKP,PKK, Peşmerge ve İmralı sürece müdahil olarak rol paylaşmışlardır.

Bu işbirlikçi cephenin yürüttüğü çok yönlü karalama ve karartmaçalışmalarının öncelikli hedefi yıkıma başından beri direnen ve ısrarla karşıçıkan MHP ve mensupları olmuştur.

Milletimizin yüksek hassasiyetleri ile oynamanın bedelini her geçen güneriyerek ödemeye başlayan AKP zihniyeti, yaşadığı çöküşü durdurmak için her yoluve yöntemi meşru ve mubah göreceği bir çaresizliğin içine düşmeye başlamıştır.Bu konuda yaşadığı panik hali hükümetin çözüm adı altındaki her payandayatutunmak zorunda kalacağını, ahlaki olsun veya olmasın her fırsatı deneyeceğiniişaret etmektedir.

Nitekim, geride kalan haftalarda, partimizi yıpratmak içinsürekli tekrarlanan, kandan beslenen bir parti olduğumuza dair iftiralar, merhumliderimiz Türkeş Bey'in hatıralarına yapılan asılsız ve dayanaksız göndermeler,şehit cenazelerinden nemalandığımıza dair ahlak dışı beyanlar ile sözde eskiMHP'li olduğunu iddia eden şahıslar üzerinden oynanan oyunlar kamuoyununmalumudur.

Sözde açılım üzerine şehadeti, gaziliği ve terörle mücadeleyisorgulatarak milletimizde estirdiği öfke dalgası ile her geçen gün kan kaybedeniktidar partisinin partimizi marjinal göstermek için yeni oyunlar içinegireceğine dair güçlü emareler ortaya çıkmıştır.

Bu itibarla, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her seviyedeki yöneticilerive mensupları önümüzdeki siyasal süreci dikkatle değerlendirerek, karşımızaçıkması muhtemel gelişmeler ve karalama kampanyaları konusunda uyanık ve hassasolmak, kamuoyunu da bilgilendirmek durumundadırlar."

"MHP'nin önün kesmeye çalışacak"

Bahçeli, genelgede gelecek süreçte "AK Parti hükümeti tarafından milliolan değerlere saldıranların baş üstünde tutulmaya devam edileceğini, bayrağasahip çıkanlar, Türk milletinden bahsedenler, kardeşliğe çağıranlar ve onlarınsavunucusu MHP'nin bölücülükle, ayrımcılıkla ve kandan beslenmekle suçlanmayahayasızca devam edileceğini" ileri sürdü.

"Toplumdaki uyanışın kendisini tarihe gömeceğini gören AKP hükümeti, biryandan sözde yıkım sürecinde yol almak isterken diğer taraftan tek millet, tekdevlet, tek bayrak, tek vatan gibi kavramların takiyyesini yapmayı ısrarlasürdürecektir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"AKP Hükümeti, Türkiye'yi ayağa kaldırmak için iktidara talip olanMHP'nin önünü kesmeye çalışacak, işbirlikçi kurum ve kuruluşlar vasıtasıylayapacağı düzmece anket ve yoklamalarla güdümlü makalelerle ve manşetlerlemilletimizi aleyhimize yönlendirmeye hız verecektir.

Bir yandan şehitlerimize yapılan cenaze törenlerine katılanvatandaşlarımız eleştirilecek, diğer yandan şehit aileleri ziyaret edilerek,onlarla bir araya gelinerek, sürece karşı en duyarlı olan aileler, 'PKKaçılımına' razı etmek için uğraşılacaktır.Sözde açılım süreci AKP ile PKK ve İmralı canisi arasındaki gizli ilişkive işbirliğini ortaya çıkarmıştır.

Toplumda büyük bir tepki alan bu işbirliğininbaskısından kurtulmak için hükümet, bebek katili ile uzlaşma arayışlarınagirecek, onun ağzından çıkacak beyanlarla kendisini süreçten dışlamayaçalışacaktır.

İnfaz şartları gevşetilen ve serbest kalmak için hükümeti fırsat görenİmralı canisi ise önümüzdeki günlerde AKP'nin sipariş verdiği açıklamalarıyapabilecek, MHP'nin duruşunu marjinalleştirecek, süreçten AKP'yi aklayacak yenibir karalama kampanyasının baş aktörü olacaktır.MHP'nin yükselişinde salonların, meydanların büyüyen kalabalıklarıgörüldükçe, bunların kendi tabirleriyle bindirilmiş kıtalar olduğu iddia edilerekyandaşlarının paniği önlenmeye çalışılacaktır.

Elindeki tek başına iktidar gücünü kullanarak kamu görevlileri üzerindebaskılar yapabilecek, Milliyetçi Hareketi sokağa ve kavgaya çekebilmek, siyasalbölücülerin karşısına oturtabilmek için fırsat kollanacaktır.Yukarıda yer alan muhtemel gelişmeler, öngörüler ve değerlendirmeler,partimizin siyasetinin ve duruşunun anlatılmasında, kamuoyu oluşturmada vemilletimize yönelik karanlık kampanyaların kırılmasında dikkate alınacaktır.

Hiçbir yalan, iftira ve tuzağın Milliyetçi Hareketin millet vicdanında yükselmeye başlayan teveccühüne engel olunmasına müsaade edilmeyecek, her geçengün irtifa kaybeden ve panik hali yaşayan iktidar zihniyetinin sataşma, tahrik veoyunlarına fırsat verilmeyecektir. MHP, Türk milletinin birliği, beraberliği vekardeşliğine yönelik alçak saldırılar karşısında sonuna kadar dik durmaya,mücadele etmeye ve hesap sormaya hazır ve kararlıdır."