Bakanlık'tan diş tedavisi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındakilerin, serbest diş hekimliklerindeki tedavilerinin karşılanması konusundaki düzenlemenin gerekçeleri belirtildi.

17 Eylül 2009 Perşembe, 15:12
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Diş Tedavi Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Hükümleri Hakkında Danıştay'da açılan davalar, Danıştay kararları ve kararlara istinaden SGK tarafından yapılan işlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2008 yılı SUT'unda yapılan düzenleme ile SGK kapsamındakilerin sözleşmeli resmi sağlık kurum veya kuruluşunca, kron ve protez tedavilerinin 90 gün, dolgu tedavilerinin 30 gün, diğer diş tedavilerinin de 45 gün içinde başlanamayacağının belirtilerek sevk edilmeleri halinde, serbest diş hekimliklerindeki tedavilerinin bedelinin SUT EK-7 listesinde yer alan fiyatlar üzerinden ödendiği anımsatıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Danıştay 10. Dairesinde açılan davada, ''Serbest diş hekimlikleri, Kurumla sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşları veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya proteze ilişkin bedellerin ödenmesinde, SUT eki EK–7 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınır'' kuralının davalı idarenin savunmasının alınmasına ve yürütmenin durdurulması hakkında yeniden karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, daha sonra kurumun finansmanını sağladığı sağlık hizmeti bedellerinin belirlenmesinin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna verilmesi ve Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında serbest diş hekimliklerindeki tedavi giderlerinin ödenemeyeceği yönünde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2008 yılı SUT'unda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de serbest diş hekimliklerinde yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesine yönelik düzenlemenin kaldırıldığı ifade edildi.

Daha sonra açılan davalar sonunda Danıştay 10. Dairesinin 2008 yılı SUT'unda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Danıştay 10. Dairesince verilen söz konusu kararların gerekçelerinde, serbest diş hekimliklerine, kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına kapsamdaki kişilerin sevk edilmesinin hukuka aykırı olduğu yönünde bir tespit ve değerlendirme yapılmadığından bahisle, bu sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak sevkin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektiren hukuken kabul edilebilir bir nedenin de bulunmadığı belirtilmektedir.
Danıştay 10. Dairesinin kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mevzuat düzenlemelerinde karar doğrultunda değişiklik yapılması zorunluluğundan dolayı 7 Eylül 2009 tarihli genelgeyle kapsamdaki kişilerin sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca en az bir diş hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile kron ve protez tedavilerinin 180 gün (önceki düzenleme süre 90 gün), dolgu tedavilerinin 60 gün (önceki düzenleme süre 30 gün), diğer diş tedavilerinin de 90 gün (önceki düzenleme süre 45 gün) içinde başlanamayacağının belirtilerek sevk edilmeleri halinde, serbest diş hekimliklerinde yapılan diş tedavilerinin, Türk Dişhekimleri Asgari Ücret tarifesinde yer alan fiyatlar tavan olmak üzere ödeneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.''