Barolar İstanbul Sözleşmesi için harekete geçti: Danıştay'da dava açtılar

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından barolar Danıştay’a yürütmenin durdurulması ve iptali için dava başvurusunda bulundu. Ankara Barosu tarafından yayınlanan dilekçede, “Dava konusu işlem fonksiyon gaspı sonucu ortaya çıkmış yok hükmünde bir işlemdir” denildi.

22 Mart 2021 Pazartesi, 18:13
Barolar İstanbul Sözleşmesi için harekete geçti: Danıştay'da dava açtılar
Abone Ol google-news

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle feshinin ardından İstanbu, Ankara ve Antalya baroları Anayasaya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava başvurusunda bulundu.

Ankara Barosu’nun yayınladığı dava dilekçesinde, “Anılan Cumhurbaşkanı Kararı Anayasamızın 90. Maddesi uyarınca “kanun” hükmünde sayılan uluslararası sözleşmeden idari tasarrufla çekilmeye yönelik bir karar olduğundan yok hükmündedir. Anılan kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarelerinin yasama organının yetkisinde olan işlemlerin Cumhurbaşkanı kararı ile yapılabilmesine olanak vermesi nedeniyle Anayasaya aykırıdır.

TASARRUF YETKİSİ TBMM'DE

Anayasanın 90. maddesinde açıkça “kanun” hükmünde olduğu belirtilen uluslararası sözleşmelere ilişkin tasarruf yetkisinin yasama organı olan TBMM’de olduğu açıktır.

Ancak dava konusu işlemin dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” şeklinde ifade edilen yetkilerinin, Anayasanın 90. maddesine aykırı olarak kanun niteliğinde olan uluslararası sözleşmelerle ilgili olarak tasarruf yetkisinin, tek başına yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına verilmiş olması açıkça Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Dava konusu işlemin dayanağı olan bu düzenlemelerin öncelikle Anayasaya aykırılığı sebebiyle itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesinin önüne taşınması gerekmektedir.

Dava konusu işlem fonksiyon gaspı sonucu ortaya çıkmış yok hükmünde bir işlemdir” ifadeleri yer aldı.

Antalya Barosunun yaptığı basın açıklamasında ise "Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadeleye ilişkin bir insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılamanın duruşmalı olarak yapılması ve yargılama sonunda da yok hükmünde olduğunun tespit edilerek iptal edilmesi ve ayrıca söz konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. Maddesinin 1.ve 3. Fıkralarının Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır" denildi.


  • İlgili Haberler

  • İstanbul Sözleşmesi'nin feshi üzerine Danıştay'a başvurdular İstanbul Sözleşmesi'nin feshi üzerine Danıştay'a başvurdular