BDP'den toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kanun teklifi

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

02 Aralık 2010 Perşembe, 10:32

Teklif herkesin önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olmasını öngörüyor. Kanunsuz olarak gösterilere katılan çocuklara ise TMK hükümleri uygulanamayacak.

Kanun teklifinin gerekçesinde, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine muhalefet etme gerekçesiyle üst üste açılan davalar ve mahkeme kararlarının kamusal alanda 'muhalefet hakkı'nı ortadan kaldırmaya başladığı kaydedildi. Bu yasadan dolayı 2002-2008 yılları arasında 35 bin 914 kişi hakkında dava açıldığı belirtilen gerekçede "Mevcut yasa oldukça detaylı ve uzun haliyle, örgütlenme ve özgürce düşüncenin ifade edilmesinde çok ciddi kısıtlamalar getirmiştir" denildi.

Yabancılara da toplantı ve gösteri yapabilecek

Teklifte, herkesin, önceden izin almaksızın, Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olmasını öngörüyor. Teklife göre yabancılar da kanun hükümlerine göre 24 saat önce İçişleri Bakanlığı'na bildirimde bulunarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilecek. Teklifte mevcut kanundaki, toplantı ve yürüyüşlerin gün batmadan bir saat önce ve kapalı mekanlarda saat 23.00'e kadar yapılabileceğini öngören ifade çıkarılırken zaman sınırlaması da kaldırılıyor.

Teklife göre bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı yedi günü aşmamak üzere erteleyebilecek. Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici aletler, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar ,boğma teli veya zincir gibi bereleyici ve boğucu araçlar, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar ve her türlü zehirler,her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler taşınarak yapılan toplantı veya gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı sayılacak.

Çocuklar yargılanmayacak

Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 90 gün karşılığı para cezası ile cezalandırılacak. Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılan, katıldıkları toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında propaganda suçunu işleyen çocuklar hakkında Terörle Mücadele Kanunu hükümleri uygulanmayacak.