Biyolojik fişleme geliyor

AKP hükümetinin Resmi Gazete’de yayımlanan 2014 yılı programına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında “Ulusal DNA Veri Bankası” kurulması planlanıyor.

05 Aralık 2013 Perşembe, 09:47
Abone Ol google-news

Bankanın kurulması halinde devlet bu kez yurttaşları biyolojik olarak fişleyecek. Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak hazırlanan yasa çalışması Başbakanlık’tan dönmüştü.

Resmi Gazete’nin 2 Kasım’da çıkan mükerrer sayısında hükümetin 2014 yılındaki hedeflerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki yayımlandı. Dokümanda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde DNA Bankası kurulması doğrultusunda altyapı çalışmalarının tamamlanması direktifi verildi. Bu hedefin 2014 Aralık ayına kadar tamamlanması öngörüldü.

Adalet Bakanlığı tarafından 2007’de hazırlanan tasarı Başbakanlık tarafından 2008’de iade edilmişti. Tasarıya göre, DNA analizi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, suç sebebiyle olay yerinden, bir kimseyi tespit etmek amacıyla, kimliği tespit edilemeyen ölmüş kişilerden, görevleri sebebiyle hayati risk taşıyanlardan ve gönüllü kişilerden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılabilecekti. Sağlık Bakanlığı, bankanın görüşünü almak suretiyle, diğer gerçek ve tüzelkişilere ait olan laboratuvarlarda da kanun hükümlerine göre DNA analizi yapılmasına izin verebilecekti. Biyolojik örneklerden elde
edilen bilgiler ise süresiz olarak saklanacaktı.