Cari açık 65 milyar doları aştı

Cari açık 2011 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 31 milyar 512 milyon dolar artarak 65 milyar 57 milyon dolara ulaştı.

12 Aralık 2011 Pazartesi, 09:44
Abone Ol google-news

Cari açık yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93.9 oranında, 31 milyar 512 milyon dolar artarak 65 milyar 57 milyon dolara ulaştı. Bu gelişmede dış ticaret açığının 33 milyar 803 milyon dolar tutarında artarak 76 milyar 473 milyon dolara ulaşması etkili oldu. Cari işlemler hesabı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.5 artışla 4 milyar 151 milyon dolar açık verdi. Ekim itibariyle 12 ay birikimli cari işlemler dengesi açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103.7 oranında artışla 78 milyar 611 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası Ocak-Ekim 2011 dönemi ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı, yılın ilk 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93.9 oranında, 31 milyar 512 milyon dolar tutarında artarak 65 milyar 57 milyon dolara ulaştı. Bu gelişmede dış ticaret açığının 33 milyar 803 milyon doları tutarında artarak 76 milyar 473 milyon dolara ulaşması etkili oldu. Hükümet, 2012-2014 Yılı Orta Vadeli Programı'nda 2011 yılı cari işlemler açığı hedefini 71.7 milyar dolar olarak revize etmişti. Yılın 10 ayında cari işlemler açığı bu hedefin 6.7 milyar dolar altında kaldı. Yılın son iki ayında cari işlemler açığının toplam 6.7 milyar doların altında kalması halinde, Hükümetin hedefi tutmuş olacak.

Merkez Bankası'nın geçen hafta açıklanan 2011 Yılı 3. Çeyrek Ödemeler Dengesi Raporu'nda, mevsimsellikten arındırılmış verilerle cari işlemler açığı ve enerji dışı cari işlemler açığının bir önceki çeyreğe kıyasla azaldığı vurgulanmıştı. Bu arada Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı Aralık ayı birinci dönem beklenti anketinde yılsonu cari açık beklentisi bir önceki döneme göre 614.1 milyon dolar artışla 75 milyar 128.8 milyon dolar olarak tahmin edilmişti.

Ekim ayında cari işlemler hesabı 4.2 milyar dolar açık verdi

Cari açık 2011 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.5 artışla 4 milyar 151 milyon dolara yükseldi. Cari işlemler hesabındaki gelişmeler değerlendirildiğinde; 2011 yılı Ocak ayında cari işlemler hesabı açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artışla 6.1 milyar dolar, Şubat ayında yüzde 178.8 oranında artışla 6.1 milyar dolar, Mart ayında yüzde 126.3 oranında artışla 9.6 milyar dolar, Nisan ayında yüzde 76.2 artışla 7.7 milyar dolar, Mayıs ayında yüzde 168.7 artışla 7.9 milyar dolar, Haziran ayında yüzde 123 artışla 7.6 milyar dolar, Temmuz ayında yüzde 52.6 artışla 5.5 milyar dolar, Ağustos ayında yüzde 38.7 artışla 4 milyar dolar, Eylül ayında yüzde 68.9 artışla 6 milyar 376 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

12 ay birikimli cari işlemler dengesi açığı 78.6 milyar dolar

Ekim itibariyle 12 ay birikimli cari işlemler dengesi açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103.7 oranında artışla 78 milyar 611 milyon dolara ulaştı. 2010 yılı Ekim ayında 12 ay birikimli cari işlemler hesabı açığı 38 milyar 601 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Turizm gelirleri 20.7 milyar dolar

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13. 8 oranında artarak 20 milyar 746 milyon dolara ulaşırken, turizm giderleri yüzde 1.2 oranında artışla 3 milyar 935 milyon dolara yükseldi.

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, 890 milyon dolar artarak bu yılın ilk 10 ayında 6 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin net yatırımları 11.5 Milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, ilk 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyar 249 milyon dolar artarak 11 milyar 527 milyon dolara ulaştı. Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, ilk 10 aylık dönemde net 1 milyar 770 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Ekim ayında 513 milyon dolar tutarındaki satımla birlikte ilk 10 ayda 962 milyon dolar tutarında net satım yapıldı.

Genel Hükümet 10 ayda 2.5 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Genel Hükümet, yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak Ekim ayında gerçekleştirilen 1 milyar dolar tutarındaki borçlanmayla birlikte bu yılın ilk 10 aylık döneminde 2 milyar 521 milyon dolar tutarında net kullanım gerçekleştirdi. Öte yandan, yurt dışı yerleşikler, Ekim ayında 379 milyon dolar tutarında devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) alımıyla birlikte ilk 10 aylık dönemde toplam 8 milyar 954 milyon dolar tutarında DİBS alımı gerçekleştirdi.

Bankaların efektif ve mevduat varlıkları 295 milyon dolar azaldı

Bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, 2 milyar 39 milyon dolar tutarındaki Türk Lirası artışına karşılık yabancı paradaki 2 milyar 334 milyon dolar tutarındaki azalışın etkisiyle, bu yılın ilk 10 aylık döneminde, 295 milyon dolar azalış gösterdi. Öte yandan, diğer sektörlerin yurt dışındaki mevduat varlıkları yılın ilk on aylık döneminde 11 milyar 762 milyon dolar tutarında azalma kaydetti.

Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, Ekim ayında 82 milyon Dolar net geri ödeme gerçekleşti. Böylece 10 aylık dönemde 436 milyon dolar tutarında net kredi geri ödemesinde bulunuldu.

Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, geçen yılın aynı döneminde 7 milyar 896 milyon dolar olurken bu yılın aynı döneminde ise 11 milyar 739 milyon dolara yükseldi. Diğer sektörler ise, geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 359 milyon dolar net kredi ödeyicisi konumunda iken, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 215 milyon dolar tutarında net kredi kullanıcısı oldu.

Yurt dışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatı 7 milyar 123 milyon dolar azaldı

Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında, geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 425 milyon dolar net çıkış gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde gerçekleşen çıkış miktarı 1 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

Yurt dışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları söz konusu dönemde 2 milyar 878 milyon dolar artarken, Türk Lirası mevduatları 7 milyar 123 milyon dolar azalış kaydetti.

Finans hesaplarının son kalemi olan rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, Ekim ayında 3 milyar 686 milyon dolar azalmasına rağmen, ilk 10 aylık dönemde 1 milyar 707 milyon dolar artış gösterdi.