CHP'li Köse'den kanun teklifi

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, küresel ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılı sonuna kadar uzatılan 5084 sayılı teşvik kanunun süresinin, 2011 yılı sonuna kadar uzatılması için kanun teklifi verdi.

04 Kasım 2009 Çarşamba, 11:51
Abone Ol google-news

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verdi. Şevket Köse'nin Kanun Teklifi gerekçesinde, özellikle sosyo-ekonomik gelişme düzeyi açısından ülke ortalamasının altında olan ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyan illerden, 5084 sayılı kanunun uygulamasının uzatılması için talepler geldiği belirtilerek, ilgili kanun teklifi sonucunda eklenen geçici maddeyle kanunun uygulamasının 2 yıl daha uzatılmasının amaçlandığı belirtildi.

Köse'nin verdiği Kanun teklifine göre 29 Ocak 2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a Geçici 4'üncü madde eklenecek. Bu Kanunun 3, 4 ve 6'ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde ve 7'inci maddenin "h" bendinde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerde, 31 Aralık 2011 tarihine kadar uygulanacak. Kanun 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girecek.


"Yeni teşvik paketinde illerin bölgelere göre dağılımı hayal kırıklığı yarattı"

Köse'nin verdiği kanun teklifinin gerekçeli kararında, 29 Ocak 2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmak amacıyla çıkarıldığı vurgulandı. Özellikle kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla tutarı, bin 500 dolar ya da daha az olan iller için bu teşvik kanununun ayrıca önem taşıdığı belirtildi. Dönemin şartları ve kanunun taşıdığı önem göz önünde bulundurularak kanunun uygulama süresinin 2009 yılının sonuna kadar uzatıldığına dikkat çekildi. Gerekçeli kararda, 5084 sayılı kanunun uygulamasının 2009 yılı sonunda sona ereceği için bunun yerine geçmesi beklenen Teşvik Paketi'nin Haziran 2009'da açıklandığı vurgulanarak, "Teşvik paketi Türkiye'yi 4 ana bölgeyi ayıran farklı uygulamalar öngörmektedir. Bu bölgeler dahilinde değerlendirilen illerin dağılımı ise hala tartışılmaktadır. Açıklanan teşvik paketi, kimi illerimizde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu illerimizin başında Adıyaman gelmektedir" denildi.


"Yeni teşvik sistemi 3'ünce bölgede yer alan Adıyaman'a beklenen katkıyı sağlamayacaktır"

İİllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 65'inci sırada yer alan Adıyaman'ın, aynı sıralamada 20, 21 ve 26'ıncı sırada yer alan illerle birlikte 3'üncü bölge kapsamına alındığına işaret edilen gerekçeli kararda şu noktalara dikkat çekildi: "Aynı teşvik paketinde 4'üncü bölgede yer alan illerden bazıları ise sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 26, 38, 41'inci sırada yer alan, yani Adıyaman'dan sosyo-ekonomik şartları açısından daha iyi konumda olan illerdir. Başka bir deyişle sosyo-ekonomik şartları açısından Adıyaman'dan daha iyi konumda olan kimi iller, teşvik paketinden daha fazla yararlanacaktır. Benzeri durumda olan ve çeşitli yollarla seslerini duyurmaya çalışan başka iller de bulunmaktadır. Bu noktadan da anlaşılacağı gibi, özellikle kişi başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı bin 500 dolar ya da daha az olan iller açısından yeni teşvik paketinin istenen boyutta katkı sağlayacağı konusu tartışmalıdır. Öncelikli olarak bu nedenden dolayı, 5084 sayılı kanunun uygulaması en azından iki yıl daha devam ettirilmeli ve yeni teşvik paketi kapsamında mağdur olacağı muhtemel olan illerin desteklenmesi sağlanmalıdır."