Çinliler geliyor

Çin mallarının ekonomideki ağırlığını artırmasının ardından Türkiye'deki Çinli işçi sayısı da artıyor. Geçen yıl çalışma izni verilen yabancıların yaklaşık 5'te birini Çinliler oluşturuyor.

24 Eylül 2010 Cuma, 08:07
Abone Ol google-news

Çalışmak için dünyanın dört bir yanına gurbetçi işçi gönderen Türkiye'de, dünyanın bir çok ülkesinden yabancı da yasal olarak çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancılara verilen çalışma izni sayısı geçen yıl yüzde 31 arttı.

Bakanlık 2008'de 10 bin 705 yabancıya çalışma izni verirken, bu sayı 2009'da 14 bin 23'e ulaştı.

İzin türlerinin dağılımına bakıldığında en büyük grubu ''süreli izin'' oluşturuyor. Buna göre geçen yıl 8 bin 782 yabancıya süreli izin verildi. Bunun yanında 4 bin 693 yabancıya verilen çalışma izni de uzatıldı.

Bakanlık ayrıca 26 kişiye ''süresiz izin'', 57 kişiye ''süresiz uzatma'', 456 kişiye ''istisnai izin'', 9 kişiye ''bağımsız izin'' verildi.

İzin türlerindeki en büyük artış yüzde 34,2'lik oranla ''süreli izin''de izinde yaşandı.

Çalışma izinlerinin ülkelere dağılımına bakıldığında ilk sırada Çinliler geliyor. Bakanlığın geçen yıl verdiği çalışma izinlerinin yüzde 18,35'ini Çinliler oluşturuyor. Çalışma izni verilen Çinlilerin sayısı 2008'de 5,3'te kalmıştı.

Çinlilerin hemen ardından Ruslar geliyor. Ruslara verilen çalışma izinlerinin oranı, toplam içinde yüzde 11,16.

Rusya'yı sırasıyla yüzde 5,78'le Almanlar, yüzde 4,72 ile Ukraynalılar, yüzde 4,57 ile Amerikalılar izliyor.


İzin prosedürü kolaylaştırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dönemde, yabancılara çalışma izni verilmesine ilişkin sürece yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

Bu kapsamda 18 Eylül 2009'da iç genelge çıkarılarak, mevzuata dayanmayan bilgi ve belge istenmesine son verilmesi, çalışma izni düzenlenecek olan başvurulara ait işlem sonuçlarının günde iki kere bakanlık internet sitesinden duyurulması, çalışma izni ile ilgili başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme görüşmeleri daha önce haftanın bir günü iken her gün yapılması, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görüş bildirme süresinin 30 günden azami 15 güne çekilmesi sağlandı.

Ayrıca 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak mesleki hizmetler kapsamında mühendis ve mimar olarak çalışacak yabancılardan akademik ve mesleki yeterliliklerine ilişkin istenilen belgelerin temininde karşılaşılan güçlükler, ilgili mercilerin görüşlerinin sorulması ve diploma denklik prosedürünün tamamlanma sürecinin çalışma izni verilmesini uzatması nedeniyle, ülke açısından önem arz eden büyük projelerin aksamadan ve zamanında tamamlanabilmesi için mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni prosedürü kolaylaştırıldı.

Diğer yandan yönetmelik değişikliği ile yurtdışından yapılan başvurularda, işverenin başvuru evraklarını bakanlığa teslimi için 3 iş günü olarak öngörülen süre, bu konuda yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak 10 iş gününe çıkarıldı.

Görüş alma, bilgi ve belge istemine ilişkin süreler de kısaltıldı.

Çalışma izni başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesinin yanı sıra kurumlar ile yapılacak entegrasyon sayesinde bilgi alış verişinin de elektronik ortamda sağlanması amacıyla düzenleme yapıldı.

İzin işlemlerinin elektronik ortamdan yapılması ve sonuçlandırılması amacıyla otomasyon projesi yürütülerek, izinlerin elektronik ortamda verilmesiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı.