Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın'dan "Andımız" yorumu

Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın'dan "Andımız" yorumu: "Bu ırkçı ve tekçi metin, toplumsal ayrışmayı ve kutuplaşmayı daha da arttıracaktır"

24 Ekim 2018 Çarşamba, 11:44
Abone Ol google-news

Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Cihan Aydın, Danıştay 8. Dairesi'nin okullarda yeniten okutulmasının önünü açtığı ÖĞrenci Andı ile ilgili kararı hakkında basın toplantısı düzenledi. Andımız olarak bilinen bu metnin "Türküm, doğruyum, çalışkanım" ile başlayan ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" ile bittiğini hatırlatan Aydın "Eğitim-öğretimin temel hedefi farklılığa saygı duyan, yenilikçi, hoşgörülü, dünyadaki gelişmelere açık, yaratıcı bir nesil yetiştirmektir. Ancak andımız metni ile büyüyen nesillerin bu ilkelere uygun davranması ve düşünmesini beklemek mümkün değildir, Türkiye halkları olarak geldiğimiz nokta da bunu göstermektedir" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 2.maddesinin 1.fıkrasında " Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler" denildiğini kaydeden Aydın "Bu maddedeki bağlayıcı hüküm ve niyet, 6-10 yaş aralığındaki çocuklarımızın milliyetçi ve ırkçı ibareler içeren bir metni her sabah tekrar etmeleri zorunluluğuna tabi tutulmaları ile bağdaşmadığı açıktır.

Çocuk hakları ekseninde; taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmelerce de hüküm altına alınan çocuğun;düşünce dil, din, ırk, vicdan, eğitim hakkı gibi hiçbir ayrım gözetilmeden her türlü haklarına erişiminin sağlanması devletin olduğu kadar hepimizin de görevi olduğunu unutmadan, çocuğun yüksek yararını gözeterek ayrımcılık yapmama şeklinde büyümesine katkı sunmamızın önemini değerlendirmek zorundayız. Bu ırkçı ve tekçi metin Türkiye halklarına yarar sağlamadığı gibi toplumsal ayrışmayı ve kutuplaşmayı daha da arttıracaktır. Bu çerçevede, siyasi iktidarın, hukuk sınırları dışına çıkan bu yargı kararına karşı gerekli idari tedbirleri alması için derhal girişimde bulunmaya davet ediyoruz" dedi.