Doktorlar G(ö)revde

Sağlık çalışanları dün Türkiye genelinde iş bıraktı. Acil servis ve yoğun bakım üniteleri dışında hizmet vermeyen sağlık çalışanları, “Güvenceli, emekliliğe yansıyacak insani ücret, sağlıkta şiddete son, mesleki yıpranma hakkı, halka ücretsiz, eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti istiyoruz” dediler.

13 Mart 2015 Cuma, 20:28
Abone Ol google-news

Binlerce sağlık çalışanı dün “G(ö) revdeyiz” eylemiyle iş bıraktı. Eylemler bugün de sürecek. Acil servis ve yoğun bakım üniteleri dışında hastanelerde sağlık hizmeti verilmedi. Sağlık çalışanları, “Güvenceli, emekliliğe yansıyacak insani ücret, şiddete son, yıpranma hakkı istiyoruz” dediler. Çanakkale’de bulunan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu eylemin karşılığını bulmadığını ileri sürdü: “Eylem ideolojik.”

 

ANKARA

Başkentte Numune Hastanesi’nde toplanan sağlıkçılar buradan sağlık bakanlığına “G(ö)revdeyiz! Çünkü Ölümüne Çalışmaya da Ölmeye de Hayır” pankartının arkasında yürüdü. Yürüyüş sırasında “AKP sağlığa zararlıdır”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Sağlıkta tasarruf ölüm demektir”, “Eşit parasız ana dilde sağlık”, “Fazla Çalışmaya, angaryaya son” sloganları attı. Sağlık Bakanlığı önünde okunan açıklamada, sağlıkçıların “Şiddet tehdidi, güvencesiz, taşeron sistemiyle, özellerde aylarca maaşsız, 36 saat kesintisiz çalışma” koşullarında yaşadığı kaydedildi. Bu tablonun gerek sağlık çalışanları gerekse hastalar açısından uygun olmadığının belirtildiği açıklamada halkın durumu “Hekime güvenmeyen doktor doktor gezen, 150. sırada muayeneye giren, muayenede 5 dakika kalan ve bunun için ücret ödeyen” diye tanımlandı.

 

İSTANBUL

İstanbul’daki iş bırakma eylemi için aralarında İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul şubelerinin de yer aldığı sağlık meslek örgütleri sabah saatlerinde İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir araya geldi. Hekimler ve sağlık çalışanları, Çemberlitaş’taki İl Sağlık Müdürlüğü’ne slogan atarak yürüyüşe geçti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan sağlıkçılar da yürüyüşe katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü önünde grup adına açıklama yapan SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol, çalışma koşulları ve nöbet sistemini eleştirdi. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar da, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yürüdü.

 

İZMİR

İzmir’de de sağlık çalışanları, AKP’nin uygulamalarını protesto etmek için Basmane’den il sağlık müdürlüğü önüne kadar yürüdüler. Ortak açıklamayı müdürlük önünde okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner, “Sağlık Bakanı maaşlarımıza yüzde 50 zam yaptıklarını söylüyor. Bu bir koca aldatmacadır. Saatlerimize yaptıkları 3 lira zamdır, hemşirelerde ise bu rakam 1.5 liradır” dedi.

 

ADANA / MERSİN / ESKİŞEHİR

 Adana’da, Mersin ve Eskişehir’deki eylemlerde ise yüzlerce sağlık çalışanı, “Sağlık Bakanı sınıfta kaldı”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Anlaştık anlaştık dediler hakkımızı yediler”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları attı.