Eğitimin çıktıları: Hem kayıp var hem yoksulluk

Bir yıldır eğitime erişememe nedeniyle meydana gelen yüksek öğrenme kaybının yanı sıra “öğrenme yoksulluğu’’nun da salgın yüzünden artmış olabileceği belirtiliyor.

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:00
Eğitimin çıktıları: Hem kayıp var hem yoksulluk
Abone Ol google-news

Egˆitim Reformu Giris¸imi (ERG)’nin hazırladığı Egˆitim I·zleme Raporu 2020’nin 6.dosyası olan “Eğitimin Çıktıları’’, ulusal ve uluslararası değerlendirmeler ışığında eğitimin çıktılarına odaklanıyor. 

Raporun tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda,  4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği tüm ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin akademik başarı ve çocuğun iyi olma hali açısından sonuçları paylaşıldı, salgının eğitimin çıktılarına etkisi değerlendirildi. 

Raporun sunumunu yapan ERG Araştırmacısı Özgenur Korlu, “Eğitimin çıktıları deyince akla akademik başarı ve beceriler geliyor. Bu yanlış değil ama eksik bir tanım. Çocuğun iyi olma haline ilişkin göstergeler de dikkate alınarak çıktılar değerlendirilmeli” dedi. 

KAPSAMLI ARAŞTIRMA YOK

Okul türleri ve bölgeler arasındaki farklılıklar ile sosyoekonomik durumun eğitime etkilerine ilişkin rapor bulgularını paylaşan Korlu, öğrenme yoksulluğu ve öğrenme kaybı konusunda, “Türkiye’de 4. sınıf düzeyinde öğrenme yoksulluğu oranı yüzde 22. Salgından kaynaklanan öğrenme kaybına ilişkin kamuoyuyla paylaşılan kapsamlı bir araştırma bulunmuyor’’ diye konuştu. 

Sunulan bulgular arasında çocuğun iyi olma hali çerçevesinde beslenme hakkına dikkat çeken Korlu, şunları söyledi: 

“TIMSS verilerine göre 4. sınıf öğrencilerinin yüzde 40’ı, 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 46’sı okula aç gidiyor. Türkiye’de okullarda ücretsiz yemek uygulaması olmadığı için okulda ne yediklerini de bilmiyoruz. Bu da çocuğun beslenme hakkının ihlal edildiğinin bir göstergesi. Bu durumun iyileştirilmesi, okula aidiyeti de güçlendiren bir konu olurdu.’’ 

Raporda, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS), Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) çalışması, Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (ÖBA), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav ve üniversiteye giriş sınavlarına ilişkin güncel veriler inceleniyor. Bulgular değerlendirilirken Türkiye’de ve başka ülkelerde yürütülen akademik çalışmalardan yararlanılıyor. 

EN AZ BAŞARI MATEMATİKTE 

Raporda yer alan bazı tespitler şöyle: 

- Türkiye’de Covid-19’dan kaynaklanan öğrenme kaybına ilişkin kamuoyuyla paylaşılan kapsamlı bir araştırma bulunmuyor.

- Ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde olduğu gibi, LGS kapsamında uygulanan merkezi sınavda da öğrencilerin en az başarı gösterdiği ders matematiktir.

- Öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarının, okula yönelik tutumlarının, özgüvenlerinin ve velilerinin katılımının onların başarısını olumlu etkilediği görülüyor.

- Okulların kapalı olduğu sürenin uzaması ve evde öğrenilenlerin sınırlı olması altyapının zayıf olduğu bölgelerde öğrenme kayıplarının daha yüksek oranda olmasına neden olabilir.

- Öğrenme kaybıyla bağlantılı olarak değerlendirilmesi gereken başka bir kavram da öğrenme yoksulluğudur. Kavrama ilişkin gösterge, hem okul dışındaki çocukların hem de okulda olmasına karşın temel okuma becerilerine sahip olmayan öğrencilerin oranı dikkate alınarak hesaplanıyor. Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılan ya da devam eden bir araştırma olmamasına karşın salgın öncesinde öğrenme yoksulluğu içerisindeki çocukların salgın koşullarından diğerlerine göre daha olumsuz etkileneceği öngörülebilir.

- Öğrencilerin akademik yeterliliklerinin geliştirilmesi için merkezi sınav sorularında yapılan değişikliklerin yanı sıra öğretim programlarının da sorularla uyumlu hale getirilmesi önemlidir.