Gelir Vergisi Kanunu değişiyor

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerde CHP grubu adına söz alan Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, Hükümetin, vergi indirimleri yaparken, vergi gelirlerindeki azalışı telafi edecek önlemleri uygulamaya koyamadığını öne sürdü.

04 Haziran 2009 Perşembe, 18:46
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulu'nda, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi sisteminin adaletli olmadığını belirterek ''Gelin, hep beraber gelir sistemimizi iyileştirelim; daha geniş kesimlerden vergi alalım ve böylece vergi yükündeki adaletsiz koşulları ortadan kaldıralım'' dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularına cevap veren Şimşek, tasarıyla getirilmek istenen en önemli konunun, KOBİ'lerin birleşmelerinin teşvik edilmesi olduğunu söyledi.

Kızılaya yapılan bağışların tamamına vergi muafiyeti sağlandığını belirten Şimşek, 50'ye yakın vakıf bulunduğunu, bu vakıfların da vergi muafiyeti talebi olabileceği için düzenlemenin sadece Kızılay ile sınırlı tutulduğunu bildirdi.

Vergi oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin soruyu da cevaplandıran Şimşek, son yıllarda Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinde düşürüldüğünü, KDV'nin bazı kalemlerde indirildiğini hatırlattı.

Şimşek, kriz nedeniyle bazı geçici düzenlemelerin yapıldığını, vergi alacaklarının yeniden yapılandırıldığını ifade ederek, ''Bu tür düzenlemelerin sonu yok tabii... Kriz nedeniyle sıkıntıların farkındayız ama bu dönemde maaşları ödemeye devam etmek zorundayız. Vergileri tümden bir süre erteleme söz konusu olamaz. Çünkü, bir yandan kamu harcamaları devam ediyor. Bütçe açığı zaten bildiğiniz gibi bayağı yüksek boyutlara ulaşacak. Bunun ötesinde bu aşamada vergi indirimlerine, yeniden yapılandırmalara sıcak bakmadığımı söylemek istiyorum sizlere'' diye konuştu.

Vergi tahsilat oranının 2008'de yüzde 74 iken 2009 Mayıs ayı itibariyle yüzde 69'a düştüğünü kaydeden Şimşek, bu düşüşün sürpriz olmadığını, ekonomik krizin yansıması olduğunu ifade etti.

''Son derece kararlıyım"

Maliye Bakanı Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin yapılan hesaplamaların ve tahminlerin değişebildiğini söyledi.
Yüzde 30-40 civarında kayıt dışı olduğuna ilişkin görüşlerin bulunduğuna değinen Şimşek, şunları söyledi:
''Kayıt dışılıkla mücadelede çok daha kararlı olma konusunda en azında bu dönemde büyük bir çaba göstereceğim. Önümüzdeki dönemde, -sosyal güvenlik primlerinin tahsilatında beyannamenin birleştirilmesi için yasal düzenleme yapılmıştı- şimdi, bunu fiiliyatta harekete geçireceğiz. Gelir İdaresinin, belki de vergileri toplarken aynı zamanda kayıt dışı denetimi de yerinde yapması gibi bir takım hususları uygulamaya koyacağım. Bu konuda ben, son derece kararlıyım. Şu anda arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyor. Gerek yasal zemini, gerekse insan kaynakları itibariyle gerekse diğer uygulamalar itibariyle neler yapabiliriz? Bununla ilgili çalışma var, kafa yoruyoruz.''

Nüfusun büyük bölümünün tarımla uğraştığına değinen Şimşek, mazot girdi fiyatlarında imkanlar ölçüsünde sübvansiyon uygulandığını hatırlatarak, şu anda sıkıntılı bir süreçten geçildiğini, sübvansiyonların artırılmasının zor olacağını söyledi.

Şimşek, kırsal alanda motorin üzerindeki ÖTV ve KDV yükünün yüzde 55,9 olduğunu, bu oranın Almanya'da yüzde 62, İngiltere'de yüzde 65,8, Fransa'da ise yüzde 60,3 olduğunu kaydetti.
 

Bütçe açığındaki artış

Şimşek, bütçe açığındaki artışa ilişkin ''Tabii ki bütçe açığındaki artış, sevimli bir artış değil. Ama küresel krizin getirdiği yansımalar var. Vergi indirimlerinin getirdiği etki var. Bütçe açığında, geçmiş yıllara oranla önemli artış var. Bu bir gerçek. Bunu sınırlamak için bir takım tedbir almamız gündemde. Mutlaka, orta vadedeki artışın geçici olduğunu, kalıcı olmadığını da kanıtlamamız lazım. O konuda da kararlıyız. Önümüzdeki dönemlerde getireceğimiz düzenlemelerle bu görülecektir'' diye konuştu.

''Vergi sistemi adaletli değil"

Vergi sistemine ilişkin soruyu da cevaplandıran Şimşek, şöyle devam etti:
''Vergi sisteminin daha adaletli olması için hep beraber çalışmamız lazım. Vergi sistemi tam olarak adaletli diyemem. Biz, vergilerimizin büyük bir kısmını dolaylı vergilerden alıyoruz, bu adaletli değil. Ama maalesef, kayıt dışını azaltana kadar, vergiyi tabana yayana kadar -bu konularda düzenleme yapacağım- bizim, gelir-gider dengesini tutturmamız lazım. Dolayısıyla bu sistemle bir süre devam edeceğiz. Gelin hep beraber gelir sistemimizi iyileştirelim. Daha geniş kesimlerden vergi alalım ve böylece vergi yükündeki adaletsiz koşulları ortadan kaldıralım.''


Hamzaçebi: Bugün Hükümetin karşı karşıya kaldığı açmaz budur

''Temel yasa'' olarak görüşülen tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde CHP grubu adına söz alan Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, Hükümetin, vergi indirimleri yaparken, vergi gelirlerindeki azalışı telafi edecek önlemleri uygulamaya koyamadığını öne sürdü. ''Bugün Hükümetin karşı karşıya kaldığı açmaz budur'' diyen Hamzaçebi, bu durumun Hükümetin elini kolunu bağladığını savundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni teşvik ve istihdam paketini incelemeye çalıştığını ifade eden Hamzaçebi, teşvik uygulamasının iyi olduğunu, ancak teşvikle var olan kaynağın dağıtılması gerektiğini, şu an olmayan kaynağın dağıtıldığını iddia etti. Hamzaçebi, ''Yeni teşvik paketinde birçok tutarsızlıklar var. 30 il, dördüncü bölge olarak aynı grupta toplanmış. Bunun sıkıntısını, açmazını daha önce gördük. O yanlışta bu pakette ısrar edilmiştir'' diye konuştu.

Ekonomik kriz dönemlerinde talebi artırmak için vergi indirimlerine başvurulmasının yanlış olmadığını ancak, bir paketin içinde unsur olması gerektiğini anlatan Hamzaçebi, şunları söyledi:
''Sadece vergi indirimi ve teşvik gibi konularla ekonomideki sorunlara yaklaşırsanız, bu krizden çıkamayız. Ülkede eksik olan güvendir. Vergi indirimiyle güveni veremezsiniz. Bugünkü vergi indirimi politikasıyla sadece gelecekteki talebi, öne çekmiş olacağız. Bunun örneklerini daha önce yaşadık. 2001 yılının Kasım ve Aralık aylarında otomotiv sektöründe ve beyaz eşyada uygulanan vergi indiriminin sonuçlarını, Hükümetin, Maliye Bakanının incelemesini tavsiye ediyorum. 2001 yılının Ekim ayında otomotiv satışı 6 bin 700 iken, Kasım ayında vergi indirimin etkisiyle 12 bin 700'e çıkmış, bu rakam Aralık ayında 15 bin 400'e ulaşmıştır. İndirimin sona erdiği, 2002'in Ocak ayında otomotiv satışı sadece 737 olmuştur. Şubat ayında ise 1524 olmuştur. Vergi indirimi, bir paketin unsuru değilse, sadece gelecekteki talebi öne çekmeye yarar, ondan sonra o sektör çok daha büyük bir krizin içine girer.''

''İşsizlik ve yokulluk, sosyal patlama boyutuna ulaştı"

MHP Grubu adına söz alan Manisa Milletvekil Erkan Akçay, tasarının, ''konu ve amaç bütünlüğü olmadığını'' ileri sürdü.

Hükümetin, ekonomik krizi iyi yönetemediğini, etkili önlemleri hayata geçiremediğini savunan Akçay, işsizlik ve yoksulluktaki artışın sosyal patlama boyutuna ulaştığını iddia etti.

AKP iktidarları döneminde vergilerin tabana yayılamadığını ve kayıtdışı ekonominin büyüdüğünü anlatan Akçay, etkin ve etkili önlemler içermeyen, içi doldurulmayan paketlerin açıklanmasının, ekonomideki sıkıntıları gidermeyeceğini belirtti.

DTP Grubu adına söz alan Hakkari Milletvekili Hamit Geylani de Hükümet ekonomik krizi iyi yönetemediği için faturanın yoksul halka kesildiğini ileri sürdü. Geylani, geçici paketler açıklamak yerine, kalıcı tedbirler alınmazsa işsizliğin büyüyerek artacağını ifade etti.
Tasarıdaki bazı düzenlemeleri de eleştiren Geylani, cep telefonu ithalinde 40 lira ÖTV alınacak olmasının, sosyal adalete ve hukuka uygun olmadığını savundu.