Hasankeyf'in AİHM tarafı avukatı: Memleketim kaybetti, Avrupa kaybetti, dünya kaybetti!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Hasankeyf’in korunmasına ilişkin davayı reddetmesi üzerine bir açıklama yayınlayan davanın taraflarından avukat Murat Cano mahkemenin kararını; “Memleketim kaybetti, Avrupa kaybetti, Dünya kaybetti!” diye yorumladı.

21 Şubat 2019 Perşembe, 18:15
Abone Ol google-news

 

<haber-dikey:1259735,1259200>

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Oluş Arık, Prof. Dr. Metin Ahunbay ve Özcan Yüksek ile Hasankeyf’teki kültürel mirasın korunması için AİHM’e 22 Şubat 2006’da başvuran avukat Murat Cano, AİHM’in davayı reddetmesi üzerine açıklama yayınladı.

Cano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Hasankeyf Davası’nda verdiği karar; oy çokluğuyla verilen bir karardır. Çoğunluk, böyle bir kararı mecburen verdiğini kararında açıklamıştır.

Çoğunluk kararında; kültürel mirasın korunması ve kültürel mirasa erişimle ilgili değer yargılarına dair kazanılan bir bilincin belirli bir uluslararası hukuk çerçevesi seviyesine ulaştığı, uluslararası hukuk hükümlerinin ortak paydaları dikkate alındığında Mahkeme’nin, kültürel mirasa erişim hakkının korunması gereğine dair Avrupa’da ve uluslararasında oluşacak görüş birliğini dikkate almaya hazır olduğu, ancak uluslararası hukukun mevcut koşullarında dava dilekçesinde ileri sürüldüğü gibi kültürel mirasın korunmasına dair evrensel düzeyde bireysel bir hakkın düzenlenmediği, böyle bir hakkın temel Avrupa Sözleşmesi’nde de yer almadığı, bu konuda Avrupa konsensusu veya Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler arasında eğilim dahi oluşmadığı belirtilerek yürürlükteki normatif düzenlemeler uyarınca başvurunun kabul edilemez olduğu sonucuna varıldığı açıklanmıştır.

“Uygarlığın dünü olmayacaktır ki, yarını da olsun”
Çoğunluğun düşünüşünde dahi umut vardır. Çoğunluğun görüşüne katılmayan üyeler, bu umudu şimdiden temsil etmekteler. Eminim ki, gelecekteki kararlar, bu umuda göre verilecektir. Eminim ki, uluslararası normatif düzenlemeler de buna göre yapılacaktır...

Halihazırdaki mevcut uluslararası normatif düzenlemelere göre verilen karar ile; memleketim kaybetti, Avrupa kaybetti, dünya kaybetti! Yerkürenin rezerv değerlerini yok ederek var olma oyunumuzun, bizi sadece kendimizle baş başa kalmaya mecbur bırakmayacağını umarım! O halde ki uygarlığın dünü olmayacaktır ki, yarını da olsun… O hale düşecek insan, ne perişan insandır…”