"Her 100 öğrenciden 4'ü okula gidemiyor"

CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel, İlkokul çağındaki her 100 öğrenciden 4'ünün okula gidemediğini belirtti.

08 Haziran 2010 Salı, 07:03
Abone Ol google-news

CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in açıklamaları da okullardaki acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvel, okulların fiziki altyapısı, öğretmen, idari ve akademik personel açıkları, araç-gereç gereksinimi gibi ihtiyaçların karşılanmadığını söyledi. Öğretmen açığı, derslik açığı, okul açığının yıllardır devam ettiğine dikkat çeken Güvel, şöyle dedi: "Hâlâ bir sırayı 3 öğrencinin paylaştığı bir fiziki yapıda eğitim yapmaktayız. Bu koşulda nitelikli bir eğitimden söz etmek olanaksızdır. Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Hükümet Programı'nda derslik başına 30 öğrenci hedeflenmiştir. Bu hedefe yaklaşılmadığı görülmektedir. Örneğin, Adana'da derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 40'tır, meslek liselerinde bu rakam 48'dir. Genel ve meslek liselerinde derslik başına düşen öğrenci ortalaması Türkiye genelinde 33 iken Adana'da 40'tır. İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından Türkiye ortalaması 22 iken Adana'da 24'tür. Bunlar, Adana'ya ayrılan kaynakların yetersizliğini göstermektedir. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı açısından Hatay, Antalya, Mersin, Konya gibi pek çok ilin altında yer almaktadır."
 

"Okula değil, mendil satmaya gidiyorlar"

Okulda olması gereken çocukların sokaklarda mendil sattığına da işaret eden Güvel, "Bu, tüm ülkemiz için utanç verici bir durumdur. Yalnızca bu çocuklarımız değil, tüm eğitim sistemimiz bir sahipsizlik içerisindedir" dedi.

İlköğretimde okullaşma oranının yüzde 96 olduğunu belirten Güvel, "Bu, ilkokul çağındaki her 100 öğrenciden 4'ünün okula gidemediği anlamını taşımaktadır. Bu rakam, pek çok ülke için yirmi yıl önce tolere edilebilir bir rakamdır, ancak günümüz için kabul edilebilir değildir. Ortaöğretimde okullaşma oranı, ülke genelinde yüzde 55'e kadar düşmektedir" diye konuştu.