İşte AKP tablosu

600'den fazla öğrenci cezaevinde, bir yılda 4 bin 700 genç okuldan uzaklaştırıldı.

21 Mayıs 2012 Pazartesi, 07:37
Abone Ol google-news

CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) tarafından hazırlanan “Ne Azarlanan, Ne Tasarlanan: Özgür ve Yenilikçi Gençlik” raporunda, AKP iktidarının “itaatkâr ve kindar” bir gençlik istediğinin altı çizilirken “hareketli, renkli, özgür” gençlik hedefleyen CHP’nin “Genç Türkiye Politikası”nı hayata geçireceği vurgulandı. Raporda anayasanın “gençleri denetlenmesi gerekenler” olarak gören 58. maddesinin değiştirilmesi, gençlik evleri kurulması, gençlere asgari bir vatandaşlık gelirinin garanti edilmesi, tüm üniversite öğrencilerine uzun vadeli yaşam destek kredisi verilmesi, harçların, YÖK’ün kaldırılması gibi politikalar kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata başkanlığında çalışmalarını sürdüren BYKP’nin hazırladığı gençlik konulu “politika notu”nda “Türkiye nüfusunun yarısı 30 yaş altında olmasına rağmen AKP bütünlüklü bir gençlik politikası geliştirmemiştir” denildi. Çalışmada gençliğin içinde bulunduğu koşullar ve iktidarın yaklaşımıyla ilgili şu bilgi ve değerlendirmelere yer verildi:

• Başbakan, gençleri “ya dindar olacaksınız ya da tinerci” diye kutuplara ayırmaktadır. AKP’nin gençlere yaklaşımı tektipçi, baskıcı ve dışlayıcıdır. Gençler, AKP ölçütlerinde dindar değillerse, kinle yaklaşılan, baştan tasarlanması gereken bir toplumsal kesim olarak görülmektedir.

• Türkiye’de 600’den fazla öğrenci tutukludur. İktidara yakın rektörler, yargılamaların sonuçlarını dahi beklemeden bu öğrencileri okullardan atmaktadır. Aşırı polis şiddeti sıradan hale gelmiştir. YÖK disiplin yönetmeliği ile öğrencilere cezalar yağdırılmaktadır. Sadece 2010-2011 yıllarında üniversite öğrencilerine 4 bin 700’e yakın okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

• 12 Eylül’ün devamcısı AKP, gençlere açıkça “siyasetten uzak durun” demektedir. Gençlere iki seçenek sunulmaktadır: “Ya kindar ol ve benden ol ya da sus ve sesini çıkarma.” Bu seçeneklerin dışına çıkanlar kınamalar, uzaklaştırmalar, tutuklamalar, gözaltılar, cop ve biber gazına maruz kalmaktadır. Gençlerin ancak yüzde 10’u arkadaşlarıyla siyaset konuşurken sadece yüzde 3.7’si bir siyasi partiye üyedir.

• Ataerkil değerler gençlerin toplumsal yaşamda özgürce yer almalarının önüne geçmektedir. Kadınlar sadece anne olmaya özendirilmektedir.

• AKP döneminde Türk eğitim sisteminin dört temel sorunu vardır: Eşitsizlik, niteliksizlik, plansızlık ve baskıcılık. UNESCO eğitim endeksinde Türkiye 125 ülke arasında 77. sıradadır.

• 1988-2002 yılları arasında yüzde 16 olan genç işsizlik oranı 2003-2010 döneminde ortalama yüzde 21’e çıkmıştır. Yine aynı dönemde kentsel işsizlik oranı yüzde 25’e kadar yükselmiştir.

• AKP’nin politikasızlığından en çok etkilenen görülmeyen gençlerdir. Gençlerin ancak yüzde 40’ı okumakta, yüzde 40’ı çalışmakta, geri kalan yüzde 20’si de ne çalışmakta ne de okumaktadır.


CHP’nin 'Genç Türkiye Politikası'

AKP’nin “itaatkâr ve kindar gençlik tasarısı” eleştirilirken “CHP’nin gençlik politikası, ilhamını gençlere Cumhuriyeti emanet edecek kadar güvenen Atatürk’ten ve merkezine özgür insan idealini koyan sosyal demokrasi geçmişinden almaktadır” denildi. CHP’nin gençlik politikası konusunda da şu değerlendirmeler yapıldı:

• 1982 Anayasası’nın 58. maddesi değiştirilmeli, “Devlet, gençlerin kişiliğini serbestçe geliştirmesini, temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanmasını ve toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşama etkin biçimde katılmasını sağlayacak her türlü siyasal, ekonomik ve hukuksal önlemi almakla yükümlüdür” hükmü getirilmelidir.

• CHP, bütünlüklü “Genç Türkiye Politikası”nı hayata geçirecektir. Devlet kurumları ile STK’ler arasında eşgüdüm sağlanması için “Gençlik Politikaları Eşgüdüm Kurumu (GENÇ-KUR)” kurulacaktır. TBMM’nin gençlik alanındaki faaliyetlerinin etkisini arttırmak için “Gençlik İhtisas Komisyonu” kurulacaktır.

• CHP, birçok öğrencinin tutukluluğuna sebep olan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılmasını savunmaktadır. Tutuklu öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri ve sınavlara katılabilmeleri sağlanacaktır. Üniversitelerde baskıcılığın simgesi haline gelen YÖK kaldırılacaktır. CHP, gençlere belli bir yaşam standartını, asgari bir vatandaşlık gelirini garanti edecek, kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerini ücretsiz sağlayacaktır.

• CHP yönetimi gençlere verilecek gençlik evleri kuracaktır. “Hareketli Gençlik” politikalarına önem verilecektir. CHP, üniversite harçlarını kaldıracak, tüm üniversite öğrencilerine uzun vadeli yaşam destek kredisi sunacaktır. CHP, müfredatı özgürlükçü, eleştirel düşünceye açık, çağdaş bilime dayalı ve çoğulcu bir yapıya kavuşturacaktır. CHP üniversitelerin özerkliğini savunmakta, AKP ise bu kurumları fethedilecek kaleler olarak görmektedir.