İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinde değişiklik

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

21 Ekim 2011 Cuma, 08:12
Abone Ol google-news

Bakanlığın ''İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, eski yönetmelikte Tarım ve Köyişleri olarak geçen Bakanlık adı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirildi.

Yeni yönetmelikte İyi Tarım Uygulamaları Komitesinin üye sayısı 7'den, 8'e çıkarılarak, komiteye Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden genel müdür yardımcısı veya ilgili daire başkanının başkanlık etmesi hükme bağlandı. Eski yönetmelikte Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü temsilcilerinden seçilen sekreter üye tarafından yürütülen raportörlük görevi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanlığına verildi.
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen komite sekretaryası görevi de artık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanlığı tarafından yürütülecek.

Sertifikerlerde aranan ''Kalite yönetim sistemi kapsamında ürün veya sistem belgelendirme konularında kontrolör, sertifiker, denetçi veya baş denetçi olarak ve iyi tarım uygulamaları veya organik tarımda KSK'ların yetkilendirilmelerinde en az iki yıl çalışmış olmak'' şartı, ''en az bir yıl'' olarak değiştirildi.

Yönetmelikte ayrıca yeni yönetmeliğin dayanağında da değişikliğe gidildi. Buna göre, yeni yönetmelik 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayandırılarak hazırlandı.

Önceki yönetmeliğin Ek-3, Ek-5 ve Ek-6'sının başlığında yer alan ''T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)'' ibareleri ''T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü)'' şeklinde, Ek-4'ünde yer alan taahhütnamenin ilk cümlesinde yer alan ''Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'' ibaresi de ''Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'' şeklinde değiştirildi.