Jandarmaya 12 bin uzman erbaş alınacak

Jandarmanın profesyonel personel sayısının artırılması amacıyla gelecek yıl 12 bin uzman erbaşın alınması planlanıyor.

05 Kasım 2014 Çarşamba, 14:36
Abone Ol google-news

Hükümetin 2015 yılı programında, güvenlik hizmetlerinin artırılmasına yönelik bazı politikaların geliştirilmesi öngörülüyor.

Toplumsal du¨zenin korunması, vatandas¸ların kanunlarla gu¨vence altına alınan hak ve o¨zgu¨rlu¨klerinin tesisi ve gu¨c¸lendirilmesi, bu¨tu¨n kesimler ic¸in gu¨venli bir is¸ ve yatırım ortamının tam olarak yas¸ama gec¸irilebilmesi ic¸in gu¨venlik hizmetlerinin daha uygun ve etkin s¸ekilde sunulması hedefleniyor.

Bu kapsamda, gu¨venlik birimlerine ilis¸kin mevzuat iyiles¸tirilecek ve organizasyon sorunları giderilecek. Hizmet sunumunda, kurumlar arasında daha etkin bir koordinasyon sagˆlanacak. Gu¨venlik hizmetleri alanındaki personel, nitelik ve nicelik bakımından iyiles¸tirilecek, profesyonelles¸me artırılacak, personelin fiziki ve teknolojik donanımı gelis¸tirilecek.

Vatandas¸ların kamu du¨zeni ve gu¨venligˆine duyarlılıklarını artıracak uygulamalarla toplum destekli kolluk yaklas¸ımı gu¨c¸lendirilecek. O¨nleyici ve koruyucu gu¨venlik hizmetlerine o¨nem verilecek, bu c¸erc¸evede hizmet sunumunda risk yo¨netimine gec¸ilecek.

YENİ KOMİSYON

Gu¨venlik birimlerine ilis¸kin mevzuatın iyiles¸tirilmesi ve organizasyon sorunlarının giderilmesi amacıyla I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı bu¨nyesinde ilgili kurulus¸ların katılımıyla komisyon kurulacak. Komisyon ilgili mevzuat taslaklarını hazırlayacak. Bununla ilgili I·c¸is¸leri Bakanlıgˆının sorumluluğunda, Milli Gu¨venlik Kurulu Genel Sekreterligˆi, Kamu Du¨zeni ve Gu¨venligˆi Mu¨stes¸arlıgˆı, MI·T Mu¨stes¸arlıgˆı, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı birlikte çalışacak.

ÖZEL GÜVENLİK İÇİN AVRUPA STANDARTLARI

Gu¨venlik hizmetleri alanındaki personelin nitelik ve nicelik bakımından iyiles¸tirilmesi kapsamında ise jandarma birimlerinde profesyonelles¸me oranı artırılacak. İçişleri Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yürüteceği çalışmayla mevcut durumda jandarma birimlerinde yaklas¸ık yu¨zde 35 olan profesyonelles¸me oranı, 2015 yılı sonuna kadar yüzde 40'a çıkarılacak. Bunun için de 12 bin uzman erbas¸ alımı yapılacak. Personel temin faaliyetleri gelecek yıl da devam edecek.

Öte yandan, özel gu¨venlik hizmetlerinin kurumsallas¸ması yo¨nu¨nde de du¨zenleme planlanıyor. Bununla birlikte bilgi sistemi olus¸turulacak. İçişleri Bakanlığınca yürütülecek çalışmalar kapsamında özel gu¨venlik sekto¨ru¨nu¨n ihtiyac¸larına uygun, Avrupa Birligˆi normlarıyla uyumlu mevzuat c¸alıs¸maları yapılacak. Ayrıca, O¨zel Gu¨venlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi faaliyete gec¸irilecek.