Kamuda hindi bile etik dışı

TBMM Siyasi Etik Komisyonu, tepkiler üzerine milletvekillerinin alacağı hediyenin bedelinin 1200 TL'yi geçmemesi kararı aldı. Oysa Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun hazırladığı rehberde kaymakamın hediye hindiyi alması bile etik dışı hareket olarak gösteriliyor.

15 Aralık 2012 Cumartesi, 07:43
Abone Ol google-news

Milletvekillerinin 12 bin TL’ye kadar hediye alabileceklerini gündeme getiren TBMM Siyasi Etik Komisyonu, kamuoyundaki tepkiler üzerine bu rakamı 1200 TL’ye çekti. Oysa Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun hazırladığı Etik Rehber’de hediyenin ekonomik değerinin önemli olmadığı vurgulanırken, “Bir kamu görevlisi maddi değeri büyük olan bir hediyeden etkilenmeyebilir, başka birisi değersiz gibi görülen bir hediyeden etkilenebilir” deniliyor.

Avrupa Konseyi ile işbirliği halinde yürütülen “Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik” projesi kapsamında hazırlanan Etik Rehberi’nde kamu görevlilerine verilen hediyelerin etik tartışmaları beraberinde getirdiği ve kamuda yozlaşmaya neden olduğu belirtiliyor.

Rehberde, “İlk bakışta kimi zaman önemsiz gibi görünen ve bu nedenle göz yumulan hediyeler, çoğu zaman kamu görevlisinin tarafsızlığını, kararlarını ve görevini etkileyebilmekte, adeta bubi tuzağına dönüşmektedir” ifadesi kullanılıyor. Kamu görevlilerinin karşılaşabilecekleri etik ikilemler 4 gruba ayrılırken, yasak kapsamına giren ve kapsam dışında kalan hediyelere de örnekler veriliyor.

 

Ekonomik değeri önemli değil

Rehberde kamu görevlilerinin hediye almamasının temel ilke olduğu belirtilirken, “Hediyenin ekonomik değerinin olup olmaması önemli değildir. Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar” ifadeleri yer alıyor.

Kamu görevlilerinin alabileceği ve alamayacağı hediyelerle ilgili örneklerin de yer aldığı rehberde yaşlı bir kadının, askere giden çocuğuna yardımda bulunan kaymakama hindi hediye etmesi ve kaymakamın hindiyi kabul etmesi “etik dışı” olarak gösteriliyor.