Kırmızı et ithali Meclis gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Canan Aritman, son günlerde gündeme gelen kırmızı et tartışmalarını Meclis gündemine taşıdı.

30 Nisan 2010 Cuma, 13:30
Abone Ol google-news

CHP İzmir Milletvekili Canan Aritman, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Aritman önergesinde Bakan Eker'e şu soruları yöneltti:

Kırmızı ette pazar payı yüzde kaçtır?

Hayvan sayısının azalması, hayvan başına düşen verimin artmayışının süt ve et fiyatlarını yükseltmesi için baskı oluşturmasını neye bağlıyorsunuz?

İthalat yapılırken içerideki üretici fiyatları düşünülerek, üreticilerin zarar etmelerine kesinlikle müsaade edilmeden ithalat yapılmakta mıdır?

Ülkemizin ihtiyacı kadar damızlık hayvan veya besi için buzağı getirilmesine müsaade edilmekte midir?

Deniz aşırı ülkelerden büyükbaş damızlık getirmenin zor, komplike ve çok para bağlanan bir işlem olması nedeniyle ülkemize daha yakın olan AB'den damızlık ithal edilmelidir, ancak deli dana vakaları nedeniyle tüm AB ülkelerinin yasaklı konumda bulunmaktadır. Oysa bütün ülke değil, bölümlendirme yapılarak sadece risk altındaki bölgelerden ithalata yasak getirilmesi konusunda çalışmalarınız var mıdır?

2008'de aşırı derecede yükselen yem fiyatları ve süt tozu ithalatı nedeniyle çiftçiler hayvanlarını besleyememe noktasına gelerek, hayvanlarını kesime göndermek durumunda kalmıştır. Yüksek yem fiyatları nedeniyle damızlık sığırların kesime yollanmasına ve ülkedeki hayvan popülasyonu azalmasına hükümetinizin politikalarının neden olduğunu düşünüyor musunuz?

İç piyasadaki üreticileri desteklemek ve onları mağdur etmemek adına içerdeki fiyatların dünya fiyatları ile oluşması için ne gibi çalışmalarınız vardır?