"Krizin üstünü sanal gündemle örtmeyin"

MHP'nin Küresel Finans Krizi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke gündeminin en önemli meselesinin ekonomik kriz olduğunu belirterek ''Bu hayati gündemin, sanal gündemlerle üstünün örtülmesine izin verilmemelidir'' denildi.

08 Ocak 2009 Perşembe, 12:32
Abone Ol google-news

MHP'nin Küresel Finans Krizi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, ekonomik krizin giderek derinleştiğini ve reel kesim üzerindeki etkilerini şiddetle hissettirmeye başladığı vurguladı.

Ekonominin 2008'in son çeyreğinde teknik olarak resesyon sürecine girdiği savunulan açıklamada, hükümetin ise krizin ağırlığı ile orantılı, bütünlüğü olan, ekonominin ihtiyaç ve sorunlarına cevap veren, birbiri ile uyumlu ve sinerji yaratabilecek önlemlerden oluşan bir kriz politikası oluşturamadığı kaydedildi.

Açıklamada, 2009 bütçesinin küresel kriz ortamında Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıda bulunmadığı öne sürülerek, şu görüşlere yer verildi:
''Makro hedefler, gelir ve harcama tahminleri gerçek dışı ve tutarsızdır. Ayrıca hükümet, daha bütçe yasalaşmadan titizlikle hazırladığını ifade ettiği hedeflerden vazgeçmiş, bütçe TBMM'de görüşülürken hedefleri IMF ile müzakere etmeye başlayarak samimi olmadığını göstermiş ve parlamentonun bütçe yapma hakkını da elinden almıştır. Buna mukabil, hükümet, mahalli idarelerin mali disipline katkısını sağlayacak hiçbir tedbir almamış, hiçbir mali kural getirmeden, programda olmamasına rağmen mahalli idarelere ilave kaynak aktarılmasını sağlamıştır.
Bankacılık kesiminin, reel sektörü yeterli ölçüde fonlayabilmesi için uygun ekonomik, hukuki ve örgütsel ortamın yaratılması gereklidir. Bankaların girişimcilere kullandırdığı kredi maliyetleri düşürülmeli, bankalar reel sektörü fonlamaya devam etmeli, özellikle Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) vb. maliyet kalemleri belirli bir süre için kaldırılmalı, bunun mümkün olmaması halinde ise makul seviyelere indirilmelidir. Eximbank'ın sermaye yapısı güçlendirilmeli ve kredi programları çeşitlendirilmelidir. KOBİ'lere yönelik performans ön koşulu olmadan ihracat desteği verilmeli, teminatlar düşürülmelidir.
Can Suyu Projesi ile KOBİ'lere sağlanan kaynak son derece sınırlıdır. Öncelikle krediler için talep edilen teminat miktarları düşürülmeli, KOBİ'lerin Kredi Garanti Fonu'ndan daha kolay yararlanması için düzenlemeler ve KOBİ'lerin BASEL II'ye uyumunu sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır.''

İşsizliğin giderek arttığı da belirtilen açıklamada, emek arz ve talebi arasındaki sürtünmeyi azaltacak önlemlerin alınması ve meslek eğitiminde değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Hükümetin, krizin olumsuz etkilerinin ekonominin bütün kesimlerinde şiddetle hissedildiği bu ortamda konuyu daha ciddi ve tutarlı, popülist olmayan bir yaklaşımla ele alması hayati önem taşımaktadır.
Ülke gündeminin en önemli meselesi ekonomik krizdir. Bu hayati gündemin sanal gündemlerle üstünün örtülmesine izin verilmemelidir.''