Müzikli eğlence yerlerini kapatma yetkisi

Danıştay 6. Dairesi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, ''çevresel gürültünün kontrol edilmesi amacıyla açık mekanlarda müzik yayını yapan iş yerlerinin kapanış saatlerinin belirlenmesi'' şeklinde tanınmış bir yetkisinin bulunmadığına karar verdi.

14 Eylül 2010 Salı, 09:07
Abone Ol google-news

İstanbul'da açık mekanda canlı ve müzik cihazlarıyla yayın yapan bir işletme, ''kamuya açık eğlence yerlerinde haftanın cuma ve cumartesi günlerinde saat 01.00'dan, diğer günlerde ise saat 24.00'dan sonra müzik yayını yapılmasının yasaklanmasına ve kapanış saatlerinin bu şekilde belirlenmesine'' ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 3 Ağustos 2006 tarihli kararının iptali istemiyle, İstanbul 8. İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

Davacı işletme, Turizm İşletme Belgesi'ne sahibi olduğunu belirterek, ''sahip olduğu izinlerden kaynaklanan haklarının ihlal edildiğini'', belediye encümeninin ''gürültü kirliliğini önlemeye yönelik olarak 'belirli saatlerden sonra müzik yayını yapılmasının yasaklanması, kapanış saatlerinin bu şekilde belirlenmesi şeklinde karar alma yetkisi olmadığını'' ileri sürmüştü. Davayı görüşen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin 31. maddesinin (g) fıkrası uyarınca, ''büyükşehir belediyesinin gürültünün önlenmesi amacıyla işletmelerin çalışma saatlerini ve çalışma koşullarını düzenleyebileceği ve bunun için ek tedbirler alabileceğini'' belirterek, iptali istenen kararın büyükşehir belediye encümeninin yetkisi dahilinde tesis edilen hukuki bir işlem olduğuna karar verdi.

İdare Mahkemesinin kararının işletmeci tarafından temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Danıştay 6. Dairesi tarafından incelendi. Daire, büyükşehir belediye encümeninin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu Yasa uyarınca çıkarılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, ''çevresel gürültünün kontrol edilmesi amacıyla açık mekanlarda müzik yayını yapan iş yerlerinin kapanış saatlerinin belirlenmesi'' şeklinde tanınmış bir yetkisinin bulunmadığına hükmetti.

Kararda, Çevre Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu ile belediyelere umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini gürültü yönünden denetlemek konusunda tanınan yetkiler arasında, iş yerlerine ait faaliyet sürelerinin, kapanış saatlerinin belirlenmesi yetkisinin yer almadığına işaret edildi. Danıştay 6. Daire, tesis edilen dava konusu işlemde ''yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına'' ve İstanbul 8. İdare Mahkemesinin de kararının yasal olmadığına karar vererek, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

İlgili haber için tıklayınız

'DANIŞTAY'IN GÜRÜLTÜ KARARI 23.59'U ETKİLEMEYECEK'