Oktay: Ekonominin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bedelli askerlik kapsamında 635 bin 392 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, 67 bin 591’inin temel eğitimleri sona ermiştir” dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 23:36
Abone Ol google-news

 

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe görüşmeleri başladı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım Başkanlığı'nda, 2019 Mali Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu.


Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk"

"Türkiye artık küresel ekonomiye entegre olmuş, mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra finans sektöründe de önemli mesafeler kaydetmiştir. Bu başarı küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmemizi gerekli kılmaktadır. Sıkılaşan finansal şartlar ve jeopolitik gerginliklerle birlikte küresel büyüme tahminleri bu yıl için aşağı doğru güncellenmiştir. 2008'de yaşanan küresel finans kriz birçok ülkede inancı ortaya çıkarmıştır. Reform uygulamaların istenen hızda gerçekleştirilememesi, üretim göstergelerin birçok ülkede yavaşlamaya işaret etmesi bir diğer risktir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmelerde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk."

"Devletimiz işçisini koruyan bir tavır sergiliyor"

"Kadınlar başta olmak üzere iş gücüne katılım oranının yanında istihdam seviyesi de sürekli olarak artmaktadır. Devletimiz çalışanını, işçisini koruyan bir tavır sergilemektedir. İstihdam piyasasını desteklemek üzere sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok tedbiri hayata geçirdik. 2018 yılında yeni ekonomik programda öngördüğümüz şekilde ekonomimiz dengeye girmiştir. Türkiye'de daha güçlenen ekonominin toparlanmasının sağlanması sağlıklı büyüme hedeflerine uyumluluk arz etmektedir. Üretim ve ihracat yapımızı, düşük teknolojik yapıdan ısrarla orta ileri teknolojik yapıya taşıma kararlılığındayız."

"Yüksek enflasyonla yaşamanın bilincindeyiz"

"Enflasyonla mücadelede en önemli hedeflerimizden birisidir. Yüksek enflasyonla yaşamanın bilincindeyiz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası rekabette enflasyonu düşürme mücadelemizde kararlı bir mücadeleye sahibiz. Mümkün olan her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Serbest piyasa ekonomisinin verimli şekilde işlerliğini sağlamak üzere denetleyici, düzenleyici uygulamalarla piyasa aktörleri arasında dengeyi korumak ve kollamak amacımızdır. İhtiyatlı maliye politikaları, mali disipline verdiğimiz önem, yapısal reformlar, kayıt dışılığı azaltma yönünde sürdürdüğümüz kararlı mücadelede önemli iyileşmeler sağladık. Başarılı ve ihtiyatlı maliye politikaları sayesinde faiz giderlerinin gayri safi yurtdışı hasıla oranı düşürülmüştür."

"2002 yılında her 100 TL'lik vergi gelirinin yaklaşık 86 lirası faize giderken 2019'da yaklaşık yüzde 16'sı faize gidecektir. İstihdamı arttırma ve gelir dağılımını iyileştirme hedeflerimizi uygulayacağız. Bütçeden faize harcanan kaynakları azaltırken, doğrudan vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyacak sosyal desteklere, eğitime, sağlığa, tarımsal kaynakları sürekli arttırdık. Sosyal yardımlar alanında korumaya ihtiyacı olan kesimlerimize yardımların sunulması, kimsesiz çocuklara eğitici hizmetleri, aile sıcaklığını hissettirecek ortamlara kavuşmasını sağlamaya amaçladık."

"Yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk"

"Yoksullukla mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk. İhtiyaç sahiplerine sosyal yardımda bulunduk. Sağlıkta, istihdamda fırsat eşitliği sağlanması için önemli adımlar attık. 382 bin engelli vatandaşımızın istihdamını sağladık. İktidar olarak daima şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olduk. Bugüne kadar şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından 23 bin 139 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. Kadın ve gençlerimizin istihdamını destekledik. Kadın istihdamımız 3 milyon 375 bin kişi artmıştır. Kadın istihdamını yüzde 62 oranında arttıran ülkemiz OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sıraya yükselmiştir."

550 TL burs

"AK Parti iktidarları döneminde eğitime ayırdığımız kaynaklarının artmasıyla birlikte okullaşma oranı artmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel olmak üzere 68 bin 471 okulumuzda 1 milyon 126 bin 821 öğretmen ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde 12'ye düşmüştür. Öğretmen doluluk oranları yükseltilmiştir. Üniversite sayımız 207'ye ulaşmıştır.Bundan sonraki çalışmalarımız artık niteliğin daha da üst seviyeye çıkartılması olacaktır. Yurt ve burs imkanlarını da arttırıyoruz."

"Aylık 470 TL olan burs kredi miktarı aylık 550 TL olarak ödenecektir. Doktora öğrencilerine aylık 1000 TL burs ve kredi ödemeleri yapılacaktır. Sağlığa ayırdığımız kaynaklarla hizmetin kalitesini yükselttik. Sağlık hizmetlerimizde gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı olarak programlarımızı oluşturuyoruz. Sağlıkta gelişmişlik endekslerinden olan anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızı alınan önlemler sayesinde hızla düşürülmüştür. Yaşam süresi 72,5'tan 78'e çıkarılmıştır. Şehir hastaneleri projelerini hayata geçirdik. Şu ana kadar Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Eskişehir ve Manisa'da şehir hastanelerini hizmete açtık."

"Adalet sistemi konusunda kimsenin şüphesi olmasın"

"Anayasa değişiklikleri yanında başta temel kanunlarımızın olmak üzere tüm mevzuatımızı yeniledik. Türk Ceza Kanunu dahil önemli yasaları çağın ihtiyaçları dikkate alınarak demokratik hukuk devletine uygun bir biçimde yeniledik. İnsan haklarına saygılı bir adalet sistemi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mahkeme sayısını 6 bin 489'a, idari yargıda 195'e çıkarttık. Bölge idare ve bölge adliye mahkemelerin devreye girmesiyle Yargıtay'ın iş gücü azalmıştır. Ayrıca bodrum katlarında konumlanmış adliyeler yerine modern ihtiyaçlara cevap veren binalar inşa edilmiştir." 

“Bedelli askerlik kapsamında 635 bin 392 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, 67 bin 591’inin temel eğitimleri sona ermiştir”