"Oruç tutmayanlara saygı gösterilmiyor"

KESK'e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve İl Özel İdaresi'nde oruç tutmayan ve tutamayanlara saygı gösterilmediği bildirildi.

08 Eylül 2009 Salı, 14:57
Abone Ol google-news

TÜM BEL-SEN, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ramazan ayı nedeniyle oruç tutmayanlara yönelik baskıyı kınadı.

KESK'e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Müslümanların duygularının kabardığı ve inancı ne olursa olsun bütün insanlığı kucaklayan, küslerin barıştığı bir ay olan Ramazan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve İl Özel İdaresi'nde oruç tutmayan ve tutamayanlara saygı gösterilmediği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde katlardaki içme suyu dolaplarının kaldırıldığı, çay ocaklarının toplatıldığı, kantinlerin kapatıldığı ve Mali Hizmetler Dairesinde çalışan memurlara Daire Başkanı tarafından "bir ay boyunca oruç tutanlara saygı duymasını öğreneceksiniz" şeklinde sözler söylendiğinin vurgulandığı açıklamada, İl Özel İdaresi'nde yemekhanelerin tadilatlarının bahane edilerek Ramazan ayı boyunca kapalı tutulduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca açıklamada, uygulamalara karşılık Anayasa'nın 10.maddesi hatırlatıldı:
"Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar"