Sağlık çalışanlarına yönelik araştırma: Yüzde 27'si istifayı düşünüyor

Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan araştırmaya göre, çalışanların %27'si yaşanan sorunlardan dolayı istifa etmeyi düşündüğünü ifade etti.

19 Nisan 2021 Pazartesi, 16:26
Sağlık çalışanlarına yönelik araştırma: Yüzde 27'si istifayı düşünüyor
Abone Ol google-news

Sağlık-Sen tarafından hazırlanan 'Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması'nın sonuç raporu açıklandı.

Araştırmanın TÜİK'in bölge sınıflandırmaları dikkate alınarak Türkiye'yi temsil eden 12 bölgede Ocak Şubat 2021 tarihleri arasında 2 haftalık süre içinde çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 3718 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sağlık-Sen, yapılan bu çalışma ile Covid-19 mücadele eden sağlık çalışanlarının değişen çalışma ve yaşam koşullarını değerlendirilmesi, çalışanlardan bulaş riski ve bulaş oranını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar duygu durumlarının tespiti amaçlandığını dile getirdi.

Raporda özetle şu başlıklar öne çıktı:

Pandemi ile birlikte çok daha ağır hale gelen çalışma koşulları sağlık emekçilerinin kişisel sosyal ve aile yaşamlarını olumsuz etkilemiştir.

YÜZDE 30'U COVİD: Kendisine Covid-19 teşhisi konulan sağlık çalışanlarının oranı %30, aile bireylerinde pozitif vaka oranı ise %49.2 olmuştur. Salgın süresince çalışmasına engel bir hastalığı olduğu halde çalışmak zorunda kalanların oranı %33.4' tür.

YÜZDE 97'Sİ 'YORULDUK' DEDİ: Pandemi ile birlikte artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade edenlerin oranı %97.7. Uyku sürelerinin ve kalitesinin düştüğünü dile getirenlerin oranı %81.4 dir. Bu verileri başta yetkililer olmak üzere herkesin iyi tahlil etmesi gerekiyor.

ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ: Araştırmaya göre sağlık çalışanları ekonomik durumları her geçen gün kötüye gitti. Çalışanların %75'i önceki yıllara göre diğer memurlardan daha düşük ücret aldığını ifade etti. Geçtiğimiz yıllara göre alım gücünün düştüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 87'nin üzeri oldu.

MESLEKTEN SOĞUYORLAR: Sağlık çalışanlarına cansuyu olması gereken döner sermaye sistemini yani ek ödemeyi adaletli ve yeterli bulmayanların oranı %98.2'dir. Araştırma döner sermaye sistemine sağlık çalışanlarının bakışını bu yönüyle bir defa daha teyit etmiş oldu. Miyadını dolduran bu sistem sağlık çalışanları açısından aslında yok hükmündedir. Hakkaniyetsiz döner sermaye sistemine sağlık çalışanlarını mahkum etmekse doğru değildir. Bu sistem sağlık çalışanlarını kutsal mesleklerinden soğutuyor.

4 KİŞİDEN BİRİ İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR: Yaşanan sorunlardan dolayı Sağlık çalışanlarının %27'si istifa etmeyi düşünüyor. Bunun sebebi ise yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adalet, mobing ve şiddet olaylarına dayanıyor

TÜKENMİŞLİK HİSSİ ARTIYOR: Sağlık çalışanları yaşanan sorunlarla birlikte ruhsal olarakta sarsıldıklarını söylüyor. Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı %80'nin üzeründe huzursuz olduklarını ifade edenlerin oranı %90 1'in üstündedir. Çağın en yaygın hastalığı stresi yaşadıklarını belirtenlerin oran ise %92.4 olmuştur.

ÇÖZÜM ZAMANA YAYILAMAZ: Sağlık çalışanlarının sorunlarının görmezden girilmemesi hayatı önemlidir. Sağlık-sen bu vahim tablonun sahada ennet tanığıdır, bunun değişmesi için de tüm gücüyle mücadele etmektedir. Araştırma ile ortaya konan sorunların ortadan kalkması sağlık çalışanlarının yüzlerinin gülmesi elbette mümkündür. Bunun için gerekli olan kararlı siyasi iradedir. Elbette hemen çözülecek sorunlar var, zaman alacak çözümler var. Ancak şununda unutulmaması gerekir. Can kurtarmak için zamanla yarışan insanların sorunlarının çözümünü zamana yaymak işin doğasına aykırıdır.