Sağlık çalışanlarından 'tam gün yasa tasarısı' iddiası

Türk Sağlık-Sen, TBMM'ye gönderilen "tam gün yasa tasarısı" ile ilgili hazırladığı raporda, tam gün yasa tasarısı ile birlikte tabipler ile tabip dışı personel arasındaki ücret farkının artacağına dikkat çekilerek, bunun sağlıkta çalışma barışını bozacağı iddia edildi. Askeri hekimlere sağlık hizmetleri tazminatı ödenirken diğer sağlık personelinin kapsam dışında tutulmasının eleştirildiği raporda, radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma sürelerinin 37,5 saat olarak belirlenmesinin çalışanlarının sağlığını etkileyeceğinin de altı çizildi.

02 Haziran 2009 Salı, 09:09
Abone Ol google-news

Tam gün yasa tasarısı ile birlikte tabipler ile tabip dışı personel arasındaki ücret farkının artacağına dikkat çekilerek, bunun sağlıkta çalışma barışını bozacağı iddia edildi.l
Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Sağlık-Sen, TBMM'ye gönderilen "tam gün yasa tasarısı" ile ilgili bir rapor hazırladı. Türk Sağlık-Sen tarafından hazırlanan raporda, taslağın TBMM'ye gönderilen halinde tabip dışı sağlık personelin mağdur edildiğine dikkat çekilerek, "Taslağın son halinde Profesör, klinik şefleri, Doçent ve şef muavini, Uzman tabip ve Tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda Uzman olanlar ile Uzman diş tabiplerinin döner sermayeleri artırılırken, pratisyen doktorlarınki sabit kaldı. Diğer personelin döner sermaye oranları azaltıldı. Sağlık Bakanlığı'nın ilk açıkladığı taslakta mağduriyetleri giderilen personelin taslağın son halinde tekrar mağdur edildiği görüldü" denildi.

Taslakta bu haliyle özellikle tabip dışı sağlık personelin döner sermaye oranlarında gerekli artışların yapılmamasının "kabul edilemez" olduğunun belirtildiği raporda; Bakanlığın bu son düzenlemeyle de "hekim eksenli" olan döner sermaye ödemelerinde personel arasındaki makası biraz daha genişlettiği savunuldu. Raporda, bu durumun sağlıkta çalışma barışını bozacağı, çalışanların mağduriyetlerini arttıracağı kaydedildi.

Sağlık ocaklarında çalışan personele yine nöbet ücreti yok

Hazırlanan raporda, tam gün yasa tasarısı ile nöbet ücretlerinde kısmi bir iyileştirme yapıldığı belirtilerek sağlık ocaklarında görev yapan personelin nöbet ücreti kapsamı dışında bırakılması eleştirildi. Raporda daha önce tasarıda nöbet ücretlerinin önemli düzeyde yükseltildiği yeni tasarının ise hayal kırıklığı yarattığı kaydedilerek "Nöbet ücretleri konusunda da tasarı büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bir önceki taslakta oldukça yükseltilerek makul bir seviyeye yaklaşan nöbet ücretleri oranı TBMM'ye gönderilen son taslakta aşağıya çekilmiştir. Öncelikli olarak 1. basamakta (sağlık ocaklarında) görev yapan çalışanların nöbet ücretlerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Daha önce Sağlık Bakanlığı'ndaki taslakta bu hak 1. basamakta görevli personele de verilirken TBMM'ye sunulan taslakta bunun kaldırılması adaletsizliktir. Ayrıca nöbet ücretlerindeki artış olumlu fakat yeterli değildir. Sağlık Bakanlığı'ndan çıkan ilk taslakta yer alan nöbet ile ilgili düzenlemelerin neredeyse tamamında kesintiler yapılmıştır. Bir düzenleme yapılması sırasında ilk olarak personel haklarında kısıtlamaya gidilmesi kabul edilemez bir tutumdur" denildi.

"Sağlık hizmetleri tazminatının sadece askeri hekimlere verilmesi"

Tam gün yasa tasarında askeri hekimlerle ilgili de düzenlemelere yer verildiğinin kaydedildiği raporda; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli hekimlere sağlık hizmetleri tazminatı ödenerek ücretlerinde iyileştirme yapılırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip dışı personeli bu tazminattan mahrum bırakılması haksız bir uygulama olacağına vurgu yapıldı. Raporda, bu durum "Sağlık hizmeti tazminatı düzenlemesinin sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğu göz önüne alındığında ekibin büyük bir bölümünün bu tazminattan mahrum bırakılması hizmetin kalitesi ve verimliliği açısından da sıkıntı oluşturabilecektir. Çalışma barışını bozan bir uygulama olacaktır" şeklinde ifade edildi. Raporda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip dışı personele de sağlık hizmetleri tazminatından yararlandırılması gerektiği kaydedildi.

"40 saatlik mesai olumlu uygulama"

Raporda, tam gün yasa tasarısında sağlık çalışanlarını haftalık mesai saatlerinin 45 saatten 40 saate düşürülerek diğer memurlarla eşitlenmesinin haksızlığın giderilmesi açısından olumlu bir uygulama olacağına dikkat çekildi. Fakat radyoloji çalışanlarının çalışma saatlerinin 37,5 saat olarak belirlenmesinin bu birimlerde görev yapan personeli kanser riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Radyoloji çalışanlarının haftalık mesaisin 25 saat olarak belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda, ayrıca tam gün yasa tasarısında yabancı doktorların Türkiye'de çalışmasının önünü açacak bir düzenleme olmaması da olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.