Sayıştay ‘pes’ dedirtti

Sayıştay’da veri hazırlama kontrol işletmeni olarak çalışan Mustafa Tüzün, önce Pursaklar Belediyesi’ne atandı. Tüzün bir gün sonra yeniden Sayıştay’a döndü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi, 21:54
Abone Ol google-news

Devletin kurumlarını denetleyip, Meclis’e rapor sunma görevi bulunan Sayıştay, mahkeme kararına karşın bir memuru görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında bulunan kadroya sınavsız atamakta ısrar ediyor. Sayıştay’ın atama işlemi ikinci kez mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, görevde yükselme kapsamında bulunan kadroya sınavsız atamanın kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olacağına, eşitlik ilkesine de uygun düşmeyeceğine vurgu yaptı. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kararında süreç şöyle yer aldı: Sayıştay’da veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan Mustafa Tüzün adlı kişi 23 Haziran 2015 tarihinde istisnai memurluk statüsünde bulunan Pursaklar Belediyesi’ne özel kalem müdürü olarak atandı. Tüzün, 24 Haziran 2015’te bu göreve başladı. Ancak bir gün sonra 25 Haziran 2015’te yeniden Sayıştay’da uygun bir kadroya atanma talebinde bulundu. Sayıştay da kabul etti. 2 Temmuz 2015’te Tüzün, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü’ne Yazı İşleri Müdürü olarak atandı. Bu atama işlemi hakkında dava açıldı. Ankara 17. İdare Mahkemesi 17 Mayıs 2016 tarihinde atamayı iptal etti. Ancak Sayıştay mahkeme kararına karşın Tüzün’ü bu kez de 2. dereceli şef kadrosuna atadı. Türkiye Kamu- Sen’e bağlı Türk Büro-Sen dava açtı.

Sınavsız atama

Ankara 7. İdare Mahkemesi, atama işleminden önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta iken istisnai memurluk statüsünde bulunan özel kalem müdürlüğüne atanmış olan Tüzün’ün, bu görevinden naklen atama yoluyla Sayıştay Başkanlığı’na şef olarak atanmasının istisnai memurluklarda görev yapmış olanların görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında bulunan kadrolara sınavsız atanması anlamına geldiğine dikkat çekti. Mahkeme, atamalara ilişkin yasa ve yönetmeliklerde, istisnai memurluk kadrolarında bulunanların sınav koşulu aranmaksızın görev ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanmalarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğini vurguladı. İstisnai memurluğun naklen atamalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak oluşturmayacağına işaret eden mahkeme, Tüzün’ün bu kez de şef olarak atanması işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda devlet memurluğunda yükselmenin kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılması esasının benimsendiğine dikkat çekti. Mahkeme, istisnai memurluklarda çalışan veya çalışmış olanların, görevde yükselme kapsamında bulunan bir kadroya sınavsız atanabilmelerine olanak tanınmasının, yürürlükte olan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gibi, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olacağı ve eşitlik ilkesine de uygun düşmeyeceğinin açık olduğunu vurguladı.