Servis araçlarının yaşının yükseltilmesine Danıştay engeli

Danıştay 8. Dairesi, okul servis araçlarının yaş sınırlamasını 12'den 20'ye yükselten ve servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesini düşüren yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

07 Ocak 2010 Perşembe, 09:09
Abone Ol google-news

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi de davayla ilgili ilk incelemesini yaptı. Daire, yönetmeliğin okul servis araçlarının yaş sınırlamasını 12'den 20'ye yükselten hükmü ile servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesinin düşüren hükmünün yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, "Davalı idarenin savunmasında öne sürülen nedenlerin, daha önceki düzenlemede yer alan araç yaşı ve rehber personelin niteliklerinin değiştirilmesini zorunlu kılacak, objektif, yeterli inceleme ve araştırmaya dayalı olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu düzenlemelerde, sebep yönünden hukuka, hizmetin amacına ve gereklerine uyarlık görülmemiştir" denildi.

Kararda, okul servis araçlarına yaş sınırlaması getirilmesinin amacının, "okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağında eğitim gören ve yaşları 4 ile 18 arasında değişen öğrencilerin, teknik donanımı yüksek, can güvenliği sağlayabilen, metal yorgunluğuna sahip olmayan araçlarla taşınması yoluyla, bu hizmetin güvenli ve düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak" olduğu da ifade etti.

Gerekçede ayrıca, rehber personelin, görevini yerine getirebilmesi için araç içindeki öğrencilerden daha üstün eğitim seviyesine, yaşa ve dolayısıyla sorumluluk düzeyine sahip olmasının gerektiğine de vurgu yapıldı.