Şifreli başkan kim?

Başbakanlık'ın hazırladığı raporda ismi gizlenen AKP'li belediye başkanının yolsuzlukları sıralandı.

08 Ağustos 2011 Pazartesi, 07:18
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Ankara Büro - Başbakanlık tarafından hazırlanan “şifreli raporda” ismi ve belediyesi gizlenen bir belediye başkanının “Bu kadarına pes” dedirtecek yolsuzluklara imza attığı saptandı. Rapora göre AKP’li belediye başkanı evinde çalıştırdığı kişinin maaşını bir kez yoksullara yönelik sosyal yardımdan karşılamış. Bir akrabasının niteliklerini tarif eder şekilde Türkiye İş Kurumu’ndan eleman istemiş ve bu şekilde akrabasını belediyeye sokan başkan, aynı yöntemle ablasının torununu istisnai kadro olan “özel kalem müdürlüğüne” getirerek KPSS’den muaflaştırmış. Şanslı akraba bu yolla binlerce kişinin sırada beklediği öğretmenliğe kolayca geçiş yapmış. Başkanın belediyede resmi görevli olmayan bir kişiyi temin yoluyla yapılan alımlarda görevlendirdiği kişi, alımlar için kendi şirketi adına da teklif vermiş.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, etik dışılıkla ilgili kararlarını 2010 yılına kadar Resmi Gazete’de yayımlıyordu. Kurul bu yolla, AKP’li Erzurum Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ve eski Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamı Adem Saçan ile çok sayıda bürokratla ilgili etik ihlali kararlarını kamuoyuna bu yolla deşifre etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, 2010 yılında kararların Resmi Gazete’de yayımlanmasına “hayır” demişti. Bunun üzerine yeni bir formül geliştiren Kurul, raporlarını “şifreleyerek” hazırlamaya başladı. Bunun ilk örneğini de bir belediye başkanı ile ilgili karar oluşturdu. AKP’li bir il belediye başkanına ait olduğu öğrenilen şikayetler üzerine harekete geçen Kurul, belediye başkanının savunmasını da alarak hazırladığı karar metninde çarpıcı saptamalara yer verdi. Belediye başkanının “A”, Başkanın akrabalarının “C”, “E” ve “F”, belediye şirketinin “XX A.Ş” olarak tanımlandığı metinde yer alan “skandal” saptamalardan bazıları şöyle:

Kişiyi tarif eden eleman ilanı: Türkiye İş Kurumu (…) Şubesi’nden “C”nin niteliklerini tarif eder biçimde geçici işçi olarak istemesi ve buna bağlı olarak Belediye’de görevlendirmesinin, aynı şahsı mevzuata aykırı olarak Belediye Başkan danışmanı olarak görevlendirmesinin ve Belediye ile ilgili doğrudan temin usulü ile ilgili alımlardaki bir belgenin ihale yetkilisi kısmına Başkan Danışmanı sıfatı ile imza atmasına göz yummasının, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesinde öngörülen “Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler…Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar” ve 20. maddesindeki “Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar” ilkelerine aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Önce özel kaleme oradan sınavsız öğretmenliğe: Türkiye İş Kurumu (…) Şubesi’nden akrabası “E”nin niteliklerini tarif eder biçimde geçici işçi olarak istemesinin ve buna bağlı olarak istihdam etmesinin ardından kısa bir süre sonra ilgili şahsı Özel Kalem Müdürü olarak atamasının, Yönetmelik’in 9. maddesindeki ilkeye aykırı olduğuna karar verilmiştir. (Söz konusu kişi istisnai kadro olan özel kalem müdürlüğünden kısa süre sonra öğretmen olarak atandı.)

İhalenin başındaki kişi kendi şirketinden teklif almış: Belediye’de resmi bir görevi olmayan “İ”yi, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda görevlendirmesinin, Yönetmelik’in 9. maddesinde öngörülen ilkeye aykırı olduğuna karar verilmiştir. Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlar için görevlendirilen İ’nin aynı zamanda şirketi “X” adına teklif vermesi ve bu teklifin değerlendirilmeye alınmasının; ayrıca “J”nin kardeşi “K”ye ait firmadan teklif alınarak işin söz konusu bu firmaya verilmesinin etik davranış ilkelerine uygun olmamakla beraber, bu konuda Başkan’ın doğrudan sorumlu tutulmasına ilişkin belge ve bilgi bulunmadığından, etik davranış ilkeleri bakımından işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Hizmetçisinin 1 maaşı yoksul fonundan: “B” adlı şahıs belediye başkanının evinde bir seneye yakın çalışmış ve çalışmanın ilk ayında kendisine belediyenin fakirlere yönelik sosyal yardımından bir defaya mahsus olmak üzere bu hizmet karşılığı olduğu anlaşılan bir ödeme yapılmış, bundan haberdar olan belediye başkanı hizmet karşılığı olan paranın kendisi tarafından ödeneceğini ifade etmiş ve takip eden ödemeler kendisi tarafından yapılmış olmakla birlikte belediye sosyal yardımından karşılanan paranın iade edildiğine ilişkin herhangi bir belge ve bilginin ibrat edilmemesinin, ilgili yönetmeliğin 10. maddesinde düzenlenen “saygınlık ve güven” ve 16. maddesindeki “kamu kaynakları ve kullanımı” ilkelerine aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Mevzuata aykırı danışman almış: Belediye’nin şirketi XX A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan “H”yi, mevzuata aykırı biçimde Belediye Başkanı danışmanı olarak görevlendirmesinin, bu statüde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına imza atmasına göz yummasının ve şirketten ayrıldıktan kısa bir süre sonra söz konusu şahsa, Zabıta Müdürlüğü personeline eğitim semineri işinin doğrudan temin yöntemiyle verilmesinin, Yönetmelik’in 9., 10. ve 21. maddesinde öngörülen ilkelere aykırı olduğuna karar verilmiştir.