Şişli Endüstri Meslek Lisesi arazisi için yeni karar

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin binalarının bulunduğu araziye yapılmak istenen projenin imar planını iptal ederek yeniden yürütmeyi durdurma kararı verdi.

20 Ocak 2017 Cuma, 15:58
Abone Ol google-news


Mahkeme aynı alanla ilgili olarak 18 Aralık 2015 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararı oyçokluğu ile bozarak davanın yeniden görülmesini talep etmişti.

Davayı yeniden değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi “dava konusu işlemin hukuka aykırılığının açık olduğu gerekçesiyle” tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İLK DAVA 2013’TE AÇILDI

Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bulunduğu alan, 2013 yılında 3 emsal değeri ile ‘özel proje alanı’ ilan edilmişti. Araziye rezidans ve ticaret birimlerinin yapılmasını sağlayacak planın iptali için Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 2 Ekim 2013 tarihinde ilk davayı açmıştı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi`nde görülen dava 31 Ekim 2014 tarihinde iptal kararı ile sonuçlanmıştı.

YENİ PLAN HAZIRLANDI, ONA DA DAVA AÇILDI

Ancak arazi ile ilgili yeni bir plan hazırlandı. Şehir Plancıları Odası, alınan mahkeme kararına rağmen iptal gerekçelerini oluşturan itirazların aynen korunduğunu ve "yargı makamının kararının atlatılmak istendiğini" belirterek yeni planları da yargıya taşıdı.

MAHKEME YENİDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

İstanbul 3. İdare Mahkemesi 18 Aralık 2015 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz sonucunda davayı yeniden değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi “dava konusu işlemin hukuka aykırılığının açık olduğu gerekçesiyle” 11 Ocak 2017 tarihinde tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, “yargı kararlarıyla kanunlara aykırı olduğu tescillenmiş işlemleri tekrarlamakta ısrarcı olan, plan onay yetkisine sahip kamu kurumlarını kamu yararı çerçevesinde davranmaya ve yargı kararlarını bertaraf etme çabalarından vazgeçmeye davet ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.