Sözleşmeli personele ek ücreti umudu

Danıştay 12. Dairesi, Türk Sağlık-Sen'in açtığı davada, ''sözleşmeli personele fazla çalışma karşılığı ek ücret ödenmemesine'' ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

08 Haziran 2010 Salı, 07:35
Abone Ol google-news

Sendika, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenerek çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin 2010 hizmet sözleşmesinin, ''Personel belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez'' ve ''Kurum, sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir'' şeklindeki hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 12. Daire'de dava açtı.

Daire kararında, sözleşmeli personel istihdamının fazlaca yaygınlaştığı ve birçok kamu kurumunda uygulandığı belirtildi.

Sözleşmeli personele ilişkin özel düzenlemer içeren birçok kanun ve kanun hükmünde kararname bulunduğuna işaret edilen kararda, bu yaygın uygulamaya rağmen sözleşmeli personelin istihdam esaslarını, sayılarını, unvanlarını, niteliklerini, parasal haklarını, sözleşme şartlarını belirleyen ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir düzenleyici kurallar bütünü bulunmadığı vurgulandı.

Daire, ''Personel belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır'' ve ''Kurum, sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir'' düzenlemeleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığından bu maddeler yönünden yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti.

''Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez'' ibaresinin ise üst hukuk normlarına aykırılık teşkil ettiğini kanaatine varan daire, bu maddenin yürütmesini durdurdu.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, fazla çalıştırma karşılığında bir ücret ödenmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ifade ederek, ''Anayasa 'angarya yasaktır' diyor, ancak sözleşmeli personele fazla çalışma karşılığında herhangi bir ücret ödenmiyor. Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı, bu haksızlığın önüne geçmede önemli bir gelişmedir. Bu kararla sözleşmeli arkadaşlarımızın fazla çalışmalarının, emeğinin karşılığının almalarının önü açılmıştır'' dedi.