"Toplantı terk edilmedi"

Adalet Bakanlığı, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun dünkü toplantısının gündemde yer alan konuların tamamının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdiği, basında yer aldığı şekilde devam eden bir toplantının kesilerek terk edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

07 Nisan 2010 Çarşamba, 08:06
Abone Ol google-news

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı HSYK üyeleri tarafından Kurul'un dünkü gündem görüşmelerinin tamamlanmasını müteakip, toplantı içeriğine ilişkin olarak yapılan yazılı açıklama nedeniyle bazı konuların kamuoyuyla paylaşılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, ilke kararı değişikliklerinin ne şekilde görüşüleceğine ilişkin usul ve esasların 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 118. ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İç Yönetmeliği'nin 11. maddelerinde düzenlendiği kaydedildi. Buna göre, ilke kararlarının her yılın Ocak ayının üçüncü haftasında asıl ve yedek üyelerin de katılacağı toplantıda görüşülerek karara bağlandığı anımsatıldı.

Aynı Yönetmeliğin 9. maddesinde ise gündemin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işlerin gündeme alınmasının Başkan ve üyelerce istenebileceğinin belirtildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
''2010 yılı ilke kararı değişiklik tekliflerine ilişkin gündem, Bakanlığımızca hazırlanarak HSYK'nın 19 Ocak 2010 tarihli toplantısına sunulmuş ve bu toplantıda 'Sunulacak diğer ilke kararlarıyla birlikte değerlendirilmek üzere incelemeye alınmasına' oy birliğiyle karar verilmiştir. İncelemeye alınan bu hususlar 26 Ocak 2010 tarihli Kurul gündeminde görüşülerek nihai olarak karara bağlanmıştır. Bu süreçte, Kurul üyelerince yazılı olarak herhangi bir ilke kararı teklifinde bulunulmamıştır.''

Açıklamada, Kurul Üyesi Ali Suat Ertosun tarafından hazırlanan ve yapılan açıklamalarda 29 Ocak 2010 tarihli olduğu belirtilen ilke kararı değişiklik tekliflerinin ise Ocak ayının bitiminden sonra 1 Şubat 2010 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne verildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
''Gerek ilke kararlarının Ocak ayının üçüncü haftasında sunulacağı yönündeki düzenleme, gerekse incelemeye alınan ilke kararlarının görüşülüp karara bağlandığı 26 Ocak 2010 tarihli toplantıda herhangi bir ilke kararı değişiklik teklifi verilmemesi nedeniyle bu tarihten sonra verilen tekliflerin görüşülmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yasa koyucu, ilke kararlarının üyelerin istediği her zaman gündeme alınmasını uygun görmüş olsaydı, Ocak ayında görüşülmesi gerektiğine ilişkin bir sınırlama getirmezdi. Buna dayalı olarak da, Kurulca çıkarılan İç Yönetmeliğe ilke kararlarının Ocak ayının üçüncü haftası görüşüleceğine ilişkin hüküm de konulmazdı.

Bu itibarla, 1 Şubat 2010 tarihinde verilen ilke kararı değişiklik tekliflerinin gündeme alınmasına ilişkin yazılı önerge işleme konulmamış, 6 Nisan 2010 tarihli gündemde yer alan hususların tamamının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona eren toplantıdan ayrılınmıştır. Basında yer aldığı şekilde devam eden bir toplantının kesilerek terk edilmesi söz konusu değildir.''