TTB: Sağlıkta Dönüşüm Programı salgınla mücadelede başarısız!

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyeleri, AKP Hükümeti’nin 2003 yılında uygulamaya geçirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) salgınla mücadelede başarısız olduğunu açıkladı. TTB’den yapılan açıklamada, “Ölümler hızla artış gösterirken, SDP’den ivedi olarak vazgeçilmesini, sağlık hizmetlerinin finansmanının genel bütçeden sağlanmasını ve zaman geçirmeden bölge tabanlı aile hekimliği sistemine geçilmesini öneriyoruz” denildi.

10 Nisan 2020 Cuma, 14:49
Abone Ol google-news

Merkez Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “AKP Hükümeti itirazlara rağmen, sağlık ocaklarını kapattı ve yerine ‘liste’ temelli bir aile hekimliği modeli getirdi. Aynı aile içerisindeki bireylerin bile farklı aile hekimlerinin listesinde yer alabilmesi yüzünden, sağlık sisteminin bir salgın durumunda aynı sokakta hatta aynı apartmanda yaşayan hastalardan bile habersiz kalabileceği göz ardı edilerek, SDP ile getirilen model topluma ‘hekim seçme özgürlüğü’ adı altında sunuldu” ifadeleri kaydedildi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın coğrafi bölge ve nüfus temelli örgütlenme yapısını ortadan kaldırdığını belirten açıklamada, “Kişiye ve topluma yönelik sağlık hizmetleri ile kişiye ve çevreye yönelik sağlık hizmetleri birbirinden ayrıldı. SDP ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel özellikleri olan erişilebilirlik, kapsayıcılık, eşgüdüm ve süreklilik sistemsel olarak zayıflamış, coğrafi bilgi sistemi yok edildi” denildi.

SALGININ YÖNETİMİNDE BEKLENEN BAŞARI YÜRÜTÜLEMEDİ

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

“TTB’nin sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde coğrafi-bölge temelli sistemden uzaklaşılmasının özellikle salgın hastalıklara karşı etkin mücadelede yol açabileceği sorunları dile getirmesine karşın, hükümet, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir erken uyarı sistemi kurulduğunu ve herhangi bir sorun yaşanmayacağını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından dile getirilen ‘Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi’ kurulmuş olmasına karşın, güçlü bir birinci basamak sağlık örgütlenmesi olmadan tek başına bu dairenin kurulmuş olmasının bulaşıcı hastalık salgınına karşı mücadelede yeterli olmadığı Kovid-19 pandemisi sırasında maalesef bütün açıklığıyla ortaya çıkmış durumda.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmasıyla birlikte, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde yaşanan sorunlara, AKP Hükümetleri tarafından liyakat gözetilmeden yapılan atamalar da eklenince salgının yönetimi sırasında, özellikle hastalığın daha fazla yayılmasının önlenmesi ve kontrol önlemlerinin etkisinin değerlendirilmesi beklenen başarıyla yürütülemediği görülmektedir.

Ülkemizde Şubat ayı ve Mart ayı başında yapılması gereken bu konudaki hazırlıklar ne yazık ki yetersiz hatta başarısızdır.

SAĞLIK OCAKLARI KAPANMASAYDI KONTROL MÜMKÜNDÜ

Sağlık Bakanlığı 26 Mart 2020 tarihli yazısıyla laboratuvar sonucu pozitif gelen, doğrulanmış olguların temaslılarına yönelik çalışmaların yapılması için il/ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla bir doktor ve bir ya da iki sağlık personeli ile ekipler kurmaya çalışmaktadır. Oysa bölge tabanlı sağlık ocağı sistemi yok edilmemiş ve sağlık ocakları her açıdan desteklenmiş olsaydı, daha önceki pek çok salgında deneyimlendiği gibi, yeni ekipler kurmaya gerek olmaksızın zaman yitirmeden temaslı takibi ve kontrolü yapılması mümkün olabilirdi.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDEN VAZGEÇİLMELİ

Gelinen aşamada olgu sayısı ve ölümler hızla artış gösterirken, SDP’den ivedi olarak vazgeçilmesini, ‘kamu-özel ortaklığı’ adı altında milyarlarca dolar maliyetli işletmelerin hızla kamu hastanelerine dönüştürülmesini, sağlık hizmetlerinin finansmanının genel bütçeden sağlanmasını ve zaman geçirmeden bölge tabanlı aile hekimliği sistemine geçilerek kişiye, topluma ve çevreye yönelik hizmetlerin, ekip tarafından bütünleşik biçimde sunulmasının sağlanmasını öneriyoruz.