TTB'nin "Tam Gün" anketi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından üniversite hastaneleri için öngörülen ''Tam Gün'' yasa tasarısıyla ilgili anket düzenlendi.

09 Haziran 2009 Salı, 10:47
Abone Ol google-news

Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, ''Tam Gün'' ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa tasarılarının Meclis gündeminde olduğu belirtilerek, 2004 yılından bu yana bakanlık hastanelerinde uygulanan performansa dayalı ödeme sisteminin ''Tam Gün'' yasa tasarısıyla üniversiteler için de öngörüldüğü ifade edildi.

Türkiye'deki bakanlık sağlık kurumlarını kapsayan ''performans yönergesi''nin amacının, Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından ''sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması'' olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, bu yönergeyle ''daha fazla hizmet edenin, daha çok para kazanacağının'' ifade edildiği kaydedildi.

Açıklamada, performansın ne ölçüde hedeflere ulaştığını değerlendirmek için TTB Etik Kurulunca anket çalışması yapıldığı bildirildi. Yüzde 42,2'si pratisyen ve yüzde 57,8'i uzman toplam bin 469 hekim tarafından yanıtlanan anket sonuçları ise şöyle:

''Hekimlerin performans hakkındaki düşünceleri;
1. Ücret eşitsizliği yarattı: yüzde 77.7
2. Sağlığı metalaştırdı: yüzde 70.8
3. Hekimlere emeğinin karşılığı verilmediği: yüzde 46.1
4. Tanı ve uygulamada tıbbi endikasyonları genişletti: yüzde 45.2
5. Hekim dışı sağlık personelinin istihdamını sınırladı: yüzde 40.8

Performans uygulamasının çalışma düzenine etkisi;
- Hekimliği yeniden seçmeyeceklerini belirtenler: yüzde 53.8
- Karamsar ruh halinde olduklarını belirtenlerin oranı: yüzde 56.7
- Mesleğini sevdiğini söyleyen hekimler ise çalışma koşullarını sevmediklerini özellikle belirtmişlerdir.
- Hekimlerin sadece yüzde 13.1'i mesleğin ekonomik açıdan güvenli olduğunu belirtmiştir.

Performans uygulamasının eğitime etkisi;
- Eğitim hastanelerinde beceri kazandırma eğitimine ayrılan süre azaldı: yüzde 70.9
- Hasta başı eğitim süresi azaldı: yüzde 66.6
- Asistanların teorik eğitimine ayrılan süre azaldı: yüzde 69.6
- Sürekli tıp eğitimine katılma sıklığı azaldı: yüzde 64.4
- Literatür okumaya ayrılan süre azaldı: yüzde 65.8
- Çeşitli kurul ve komisyonlarda görev alma arttı: yüzde 49.1

Performans uygulamasının;
- Çalışma arkadaşları ile ilişkiyi yüzde 54.9
- Mesleki dayanışmayı yüzde 56.1
- Çalışanlar arasındaki işbirliğini yüzde 62.7
- Hekim-hasta ilişkisini yüzde 52.7
- Çalışma dışı ilişkileri yüzde 50.2 oranında olumsuz etkilediği belirtildi.''

Açıklamada, araştırmanın sonuçlarına göre, performans uygulamasının, ''dürüst çalışmayı'' yüzde 96.7, ''bilimsel araştırma yapmaya ilgiyi'' yüzde 78.2, ''topluma daha iyi hizmet verme olanağını'' yüzde 64.9 olumsuz etkilediği ifade edildi.