Tüm çiftleri ilgilendiren haber

Yargıtay, telefonda ve sanal ortamda başka erkeklerle çok sayıda görüşme yapan kadının bu davranışı 'haysiyetsiz hayat sürme' olarak değerlendirmedi.

28 Kasım 2014 Cuma, 13:01
Abone Ol google-news

Yargıtay, evlilik birliği içinde haysiyetsiz hayattan söz edilebilmesi ve bu nedenle boşanma kararı verilebilmesi için "başkalarıyla ilişkinin bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi ve devamlılık göstermesi" gerektiğine hükmetti.

 Başka erkeklerle cep telefonu ve sanal ortamda çok sayıda görüşme yapan evli kadının bu davranışlarını, haysiyetsiz hayat sürme saymadı. Yargıtay, başka erkeklerle ceptelefonu ve sanal ortamda çok sayıda görüşme yapan evli kadının bu davranışlarını, haysiyetsiz hayat sürme saymadı. Haysiyetsiz hayattan söz edilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için başkalarıylailişkinin bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi ve devamlılık göstermesi gerektiğine karar verdi. Kırıkkale'de, karısının başka erkeklerle cep telefonu ve sanal ortamda görüştüğünü öğrenen koca, karısını küfür ederek evden kovdu ve ortak evlerinin kapı kilidini değiştirdi.Taraflar karşılıklı boşanma davası açtı. Koca, dava dilekçesinde, Türk Medeni Kanununun, "Eşlerden biri haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir" hükmü ile "evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına" ilişkin hüküm gereğince boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Mahkeme çifti boşadı

Kırıkkale Aile Mahkemesi, kadının açtığı davayı reddetti, kocanın açtığı davayı ise kabul ederek, çiftin boşanmasına karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Dairenin temyiz incelemesinde, Türk Medeni Kanunundaki "haysiyetsiz hayat sürme" kriteri irdelendi. Haysiyetsiz hayattan söz edilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için başkalarıyla ilişkinin bir yaşam tarzı olarak benimsenmiş olması ve bu şekilde yaşamanın az veya çok devamlılık göstermesi gerektiğine işaret edilen kararda, kadının başka erkeklerle cep telefonu ve sanal ortamda çok sayıda görüşme yaptığının, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşıldığı belirtildi.

"Haysiyetsiz hayat sürme kriteri"

Kararda, kadının gerçekleşen bu davranışları ve toplanan delillerin,haysiyetsiz hayat sürdüğünü kabule yeterli görülmediği kaydedilen kararda,"Kadının bu davranışlarının, Türk Medeni Kanununun 185. maddesinde yer alan,evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama ve eşine sadık kalma yükümlülüğünü ihlal ettiği, evlililik birliğini ve ortak hayatı sürdürmeyi diğer eşten beklenmeyecek derecede temelinden sarstığı da açık ve tartışmasızdır" denildi. Kocanın da karısına hakaret ettiği ve evin kilidini değiştirdiği ifade edilen kararda, boşanmaya sebep olaylarda kadın ağır kusurlu ise de kocanın da kusurlu olduğu, bu nedenle kadının da boşanma davası açabileceği vurgulandı. Kararda, bu nedenle kadının da boşanma davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmesi gerektiğine işaret edildi.