'Türkiye'de basın özgürlüğü endişe verici'

Alman hükümeti, Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmasını endişeyle izlediğini bildirdi.

11 Mayıs 2011 Çarşamba, 13:50
Abone Ol google-news

Aralarında Federal Meclis Üyesi Sevim Dağdelen'in de bulunduğu Sol Parti Federal Meclis Grubu tarafından Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin Alman hükümetine sunulan bir soru önergesine hükümetin verdiği yazılı yanıtta, "Alman hükümeti de Türkiye'de gazetecilerin tutuklanma dalgasını ve bunun basın özgürlüğüne olumsuz yansımalarını endişeyle izliyor" denildi.

Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Markus Löning'in bu konuda 9 Mart'ta açıklama yaptığı ve geçen yılın Ekim ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da konuyu gündeme getirdiği hatırlatılan yanıtta, 9 Kasım 2010 tarihli AB İlerleme Raporunda da Türkiye'de basın özgürlüğü konusunun daha açık bir şekilde tartışılabildiğinin, ancak medyaya yönelik baskıların uygulamada basın özgürlüğünü ihlal ettiğinin belirtildiği ifade edildi.

Türkiye'deki hukukun, Avrupa İnsan Hakları Şartı'na ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uyumlu şekilde düşünce özgürlüğü konusunda yeterli güvence vermediği, bu alanda Türkiye'de reform yapılması gerektiği kaydedilen yanıtta, Türkiye'deki basın özgürlüğünün korunması konusunda hangi somut adımların atıldığı şeklindeki bir soruya karşılık da Alman hükümetinin, son yıllarda Türk hükümetinin insan haklarının iyileştirilmesi konusundaki çabalarını takdir ettiği, ancak insan hakları alanında Türkiye'den, AB üyelik müzakereleri kapsamında yenilenen şartları tümüyle yerine getirmesini beklediği bildirildi.

Alman hükümeti, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması konusunda somut adımların atılıp atılmadığı sorusuna karşılık da AB ülkelerinin Türkiye'deki davaları yakından izlediği, Türkiye'nin de bu davalarda hukuk devleti ilkelerine bağlı kalındığını göstermek durumunda olduğu ifade edildi.

Türkiye'de kaç tutuklu gazetecinin bulunduğu konusunda Alman hükümetinin bilgisi olup olmadığı sorusu üzerine de Alman hükümeti, Türkiye'de soruşturma ve davalarla ilgili kamuoyuna açıklanmış sayıların olmadığını, Adalet Bakanlığı tarafından 2010 yılı sonunda yapılan açıklamada, gazetecilere yönelik davaların sayısının dokuz olduğunun bildirildiğini, ancak bu gazetecilere yönelik suçlamaların terör örgütü üyeliği şeklinde olduğunu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) medya sorumlusu Dunja Mijatovic'in 4 Nisan 2011 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tutukluların sayısının 50'den fazla olduğunu belirttiği kaydedildi.

''Türkiye'de basın özgürlüğünün kötüleşmesinin, hükümetin görüşüne göre Türkiye ile sürdürülen AB üyelik müzakerelerini ne ölçüde etkileyeceği'' sorusuna verilen yanıtta da Türk hükümetinin geçen yıllarda insan hakları alanında önemli ilerlemeler sağladığı, ancak düşünce, basın ve din özgürlüğü alanında gerekli önemli reformları henüz yapmadığı, tüm modern demokrasilerde düşünce ve basın özgürlüğünün temel ilkeleri oluşturduğu belirtilerek, Alman hükümetinin, özgür, dengeli ve çok yönlü haber ve yayının mümkün olabilmesi için Türkiye'den bu temel ilkelere bağlı kalmasını istediği, gerekli reformların kararlı bir şekilde sürdürülmesi için Türk hükümeti ve diğer AB ülkeleri nezdinde çabalarını sürdüreceği ifade edildi.