Türkiye'de büyüme sürecek

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında yüzde 9 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 7.5, seneye ise yüzde 4 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

08 Aralık 2011 Perşembe, 14:17
Abone Ol google-news

Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısını sundu.

Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu riskleri, Avro Bölgesi kamu borç  krizinin derinleşmesi ve İtalya gibi büyük ekonomilere yayılması, kamu borç  krizinin zaten zayıf olan bankacılık sistemini olumsuz yönde etkilemesi, gelişmiş  ülkelerde büyümenin zayıf kalması ve yeterli istihdam sağlayamaması ve global  büyümeye ilişkin beklentilerde bozulmaya rağmen emtia fiyatlarının yüksek  seyretmesi olarak 4 başlıkta toplayan Bakan Şimşek, 2010 yılı başında açığa çıkan  Avro Bölgesi kamu borç sorununun, siyasi iradenin piyasaları tatmin edici bir  çözüm üretememesinden dolayı AB'deki diğer bazı ülkelere de sıçradığını  anımsattı.

Son aylarda dünyanın en borçlu üçüncü ülkesi İtalya'yı da etkisi altına  alan krizin, küresel ekonomi açısından büyük bir tehdide dönüştüğünü, bu kapsamda  yarın Brüksel'de gerçekleşecek olan AB Liderler Zirvesi'nin büyük önem taşıdığına işaret etti.

Türkiye'nin dünyada güçlü büyüme performansı ile öne çıktığını kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:

"2010  yılında yüzde 9 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 7,5 büyümesi  beklenmektedir. Bu büyüme oranlarıyla Türkiye, AB ülkeleri içinde ilk sıradayken  dünya büyüme liginde de üst sıralarda yer almaktadır. Dünya ekonomisindeki  yavaşlamaya paralel olarak ülkemizin gelecek yıl yüzde 4 civarında büyümesi  beklenmektedir."

Türkiye'de uygulanan doğru politikalar sayesinde kriz öncesi seviyelerin yakalandığını ifade eden Şimşek, "Ülkemizde krizden önce yüzde 0,2  olan genel devlet bütçe açığının GSYH'ye oranı, küresel krizin etkisiyle 2009  yılında yüzde 5,5'e yükselmiştir. Hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde 2010  yılında yüzde 2,9'a gerileyen bütçe açığının, 2011'de yüzde 1 civarına düşeceği  tahmin edilmektedir. Bu oranın 2012 yılında ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşeceğini  öngörüyoruz. Benzer şekilde kriz öncesi yüzde 39,9 olan brüt kamu borç stokunun  GSYH'ye oranı krizle birlikte 2009'da yüzde 46,1'e yükselmiştir. Sağladığımız  bütçe disiplini sayesinde 2010 yılında yüzde 42,2'ye gerilemiş olan bu oranın,  2011 yılında yüzde 39,8'e, 2012'de ise yüzde 37'ye düşeceği öngörülmektedir" dedi.

Türkiye'de son zamanlarda gözlemlenen enflasyondaki artış sadece bize  özgü bir durum olmadığını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"2010 yılında hedeflerimiz doğrultusunda yüzde 6,4 olarak gerçekleşen yılsonu enflasyonunun, Merkez Bankası tahminlerine göre 2011 yılsonu  itibarıyla yüzde 8,3'e çıkacağı beklenmektedir. Bu artışta daha önce bahsettiğim  emtia fiyatlarındaki artışın yanı sıra; güçlü iç talep, Türk lirasındaki değer  kaybı ve Ekim ayında yaptığımız vergi artışları etkili olmuştur. Yavaşlama  sürecine giren iç talep ile enflasyonu yukarı iten diğer faktörlerin etkisinin  geçici olacağı dikkate alındığında enflasyonun 2012'de yüzde 5'lik hedefe  yaklaşacağını tahmin ediyoruz."